top of page

Sławomir Szymczak

Konfederacja Lewiatan

Doradca zawodowy. Przez wiele lat pracował na stanowiskach menedżerskich w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w obszarze edukacji i aktywizacji zawodowej. Autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów tworzenia i funkcjonowania placówek edukacyjnych, kompetencji i kwalifikacji oraz kształcenia ustawicznego pracowników. W latach 2019-2022 wspierał rozwój globalnego programu P-Tech, opisywał kwalifikacje rynkowe z branży IT. Od wielu lat pracuje na rzecz integracji edukacji z rynkiem pracy. W Konfederacji Lewiatan koordynuje projekt pt.: "Better skilled", którego celem jest zbudowanie wewnętrznej ekspertyzy KL w obszarze umiejętności, kompetencji i kwalifikacji pracowników

Sławomir Szymczak
bottom of page