Magdalena Rogalska

Deutsche Bank Polska S.A.

Magdalena Rogalska jest Wiceprezesem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2019 roku. Odpowiada za pion Bankowości Korporacyjnej obejmujący produkty i usługi Cash Management, finansowania transakcji handlu zagranicznego, działalność banku depozytariusza i powiernika jak również produkty zarządzania ryzykiem walutowym. Z Deutsche Bank Polska związana jest od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Globalną Bankowość Transakcyjną. Jest absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Magdalena Rogalska