Gary Berney

HireUp

Gary Berney dzięki swojemu ponad 20-letniemu doświadczeniu w marketingu pomaga zespołom ds. pozyskiwania talentów w zwiększaniu zaangażowania pracowników i kandydatów, kreowaniu marki i tworzeniu ofert pracy. Prowadzi także popularny podcast Recruitment Revealed.

Gary Berney