Anna Golenia

MDDP

•Anna specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

•Doradza w kwestiach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, kontraktów menedżerskich, delegowania pracowników oraz kwestiach dotyczących współpracy
z reprezentantami pracowników.

•Pomaga klientom w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i legalizacją ich pobytu w Polsce.

•Bierze udział w negocjacjach z przedstawicielami pracowników oraz reprezentuje klientów
w postępowaniach sądowych związanych z kwestiami pracowniczymi.

•Wspiera klientów w ich bieżącej działalności, w tym opracowuje m.in. dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunków pracy oraz wewnątrzzakładowe regulaminy i polityki dotyczące kwestii pracowniczych.

•Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców.

Anna Golenia