< Powrót

Marzena Rosler-Borakiewicz

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających. W każdym przedsiębiorstwie potrafi trafnie zdiagnozować sytuacje z zakresu relacji pracowniczych, zaproponować konkretne rozwiązania i pomóc w ich wdrożeniu. Wszystko to z myślą o zapewnieniu prawidłowych i komfortowych warunków pracy. Kompleksowo zajmuje się wdrożeniem niezbędnych procedur oraz dokumentacji w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań, występujących w organizacji (whistleblowing) oraz pełną obsługą wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości.

Marzena Rosler-Borakiewicz