< Powrót

Krzysztof Ciurka

Revas sp. z o.o.

Od 4 lat Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS. Od 5 lat przedsiębiorca. Autor publikacji z dziedziny reklamy. Wykładowca i nauczyciel z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw przedsiębiorczości, podstaw marketingu i ekonomii. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w TEB Edukacja w Krakowie i Kolegium Europejskim w Krakowie. Za swoją działalność wyróżniany przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Nowosądeckiego. Współorganizator eventów edukacyjnych oraz społecznych, np. Manager Roku, Projekt START.

Krzysztof Ciurka