< Powrót

Katarzyna Magnuska

Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem imigracyjnym, w tym transgraniczną relokacją specjalistów i menedżerów (globalna mobilność). Doradza klientom w zakresie prawnopracowniczych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie badań due diligence w aspektach pracowniczych, zwalniania lub zmiany warunków zatrudnienia kluczowych pracowników i kadry kierowniczej, zwolnień grupowych, transferu pracowników oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i know-how pracodawców (umowy o zakazie konkurencji i poufności, zakaz pozyskiwania pracowników). Od lat doradza klientom w zakresie delegowania pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy obywateli państw spoza Unii Europejskiej i ich rodzin w Polsce.

Katarzyna Magnuska