top of page
< Powrót

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Państwowa Inspekcja Pracy

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Państwową Inspekcją Pracy związana od 2000 r. Po odbyciu aplikacji inspektorskiej i złożeniu egzaminu inspektorskiego w 2001 r. pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku jako inspektor pracy, potem starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy – specjalista, a następnie nadinspektor pracy - kierownik Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych. W toku swojej pracy przeprowadziła wiele skomplikowanych kontroli, w szczególności związanych z posiadaną specjalizacją, zarówno w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, jak też - na polecenie Głównego Inspektora Pracy - na terenie innych Okręgowych Inspektoratów Pracy.

W kwietniu 2016 r. związała się zawodowo z Radą Dialogu Społecznego, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego.

10 lutego 2021 r. Katarzyna Łażewska-Hrycko została powołana przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko
bottom of page