top of page
< Powrót

Jacek Męcina

Konfederacja Lewiatan

prof. UW dr hab. Jacek Męcina – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu.

Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.

Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ostatnie publikacje: Working Poles and the Crisis of Fordizm (2010), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy (2011), Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium (2013) Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy (2013), Zatrudnienie niepracownicze z perspektywy polityki społecznej i rynku pracy w: System prawa pracy Tom VII (2015).

Jacek Męcina
bottom of page