1 DZIEŃ, 11.02.2021 (czwartek), KONFERENCJA OTWARTA

09:45-10:00 Logowanie uczestników do platformy przy porannej kawie (testowanie połączeń)

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

10:15-10:20 Wystąpienie wprowadzające

 • Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 

10:20-11:05 Panel 1: Trendy na rynku pracy

Partner panelu: Polskie Forum HR

 • Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 • Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR

 • Łukasz Komuda, Ekspert Forum Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych

 • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan (moderator)

11:05-11:10 Przerwa

11:10-11:50 Prezentacja: Jak uzyskać 122% zwrotu z oszczędzania w ciągu roku – PPK odpowiedzią?

 • Dawid Korczyński, Ekspert Regionalny PFR Portal PPK

 • Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK

 • Michał Duniec, Prezes Zarządu Analizy Online

 • Monika Krzesniak-Sajewicz, dziennikarka ekonomiczna, Interia.pl (moderatorka)

11:50-12:00 Przerwa

 

12:00-12:25 Uroczyste podpisanie porozumienia Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Konfederacji Lewiatan rozpoczynające program certyfikacji agencji zatrudnia: „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”

 • Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

 • Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR

 • Monika Fedorczuk, Ekspertka Departamentu Prawa Pracy w Konfederacji Lewiatan (moderatorka)

 

12:25-12:35 Przerwa

12:35-13:35 Panel 2: Przygotowanie przedsiębiorstw do transformacji cyfrowej
Partner panelu: Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Jakie efekty przyniosła udana transformacja cyfrowa czasie pandemii w Covid-19? Jaka była, jest
i powinna być rola działów HR w tych procesach? Jak przebiegało ucyfrowienie wewnętrznych procesów, przygotowanie pracowników i managerów? Jak osiągnięto elastyczność w dostosowaniu się do nowej sytuacji (kontakt z klientem, automatyzacja i możliwość wzrostu skali działania, praca zdalna)?. Ile z tych zmian ma charakter stały? Jaki wpływ ma HR na uzyskanie przewagi konkurencyjności firmy?

 

 • Dr Ewa Łabno-Falęcka, Head of Corporate Communication and External Affairs & PR, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

 • Andrzej Kubisiak, Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

 • Maciej Szeląg, Country Sales Lead, Amazon Web Services Poland

 • Wojciech Życzyński, Dyrektor Kanału Partnerskiego Microsoft Polska

 • Tomasz Klekowski, Dyrektor biura, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych (moderator)
   

13:35-13:45 Przerwa

13:45-14:15 Zwolnienia w czasach kryzysu - dlaczego warto wspierać zwalnianych pracowników?   
Partner debaty: Jobs First

Co zrobić, żeby wsparcie dla odchodzących pracowników było realne, a nie pozorne oraz stanowiło wartość dla firmy? Jak poradzić sobie z sytuacja permanentnej transformacji biznesu i towarzyszącej jej zwolnieniom? Dlaczego warto zwalnianym zapewnić realną pomoc a nie pozorne wsparcie? Jakie kryteria powinno takie wsparcie spełniać, aby pracodawca przeprowadzający zwolnienia zachował dobrą opinię wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 

 • Anna Karaszewska, Prezeska Jobs First

 • Beata Molska, Dyrektor ds. Rozwoju i Rekrutacji, Xella Polska Sp. z o.o.

14:15-14:25 Przerwa

14:25-15:05 Panel 3: Wyzwania w prawie pracy – retusz czy systemowa zmiana?

Jak regulacje zatrudnienia zadziałały w kryzysie? Jakie obszary wymagają ingerencji ustawodawcy? Jak widzimy przyszłość prawa pracy?

 • Anita Gwarek, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 • Prof. Jacek Męcina, Doradca Zarządu ds. prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego w Konfederacji Lewiatan

 • Barbara Surdykowska, Ekspertka w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

 • Dr hab. Krzysztof Walczak, Adiunkt, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 • Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan (moderator)

2 DZIEŃ, 12.02.2021, (piątek) WARSZTATY RÓWNOLEGŁE


ŚCIEŻKA 1: Wyzwania działów HR w dobie pandemii

 

​10:00-11:30 Warsztat 1: Mobilność talentów w czasie dużych zmian.
Partner warsztatu: Polskie Forum HR

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Zarządzanie karierą, redemployment, outplacement. Jak mobilność talentów może zabezpieczyć przyszłość firmy i pracowników w  czasie pandemii? Mobilność talentów jako proces biznesowy w organizacjach i część strategii zarządzania personelem – analiza ryzyk i potrzeb. Implementacja procesu w organizacji – dobre praktyki rynkowe. Ocena skuteczności realizacji procesów.

 • Monika Hryniszyn, Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Managing Director RandstadRisesmart, ekspertka Polskiego Forum HR

 • Agnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający oraz Head of Sales and Marketing w Lee Hecht Harrison Polska, ekspertka Polskiego Forum HR

 • Agnieszka Krzemień, Right Management Leader, ekspertka Polskiego Forum HR

11:30-11:35 Przerwa

 

​11:35-13:05 Warsztat 2: Jak podtrzymać kulturę organizacyjną, kiedy pracujemy zdalnie? Jak kształtować i podtrzymywać kulturę firmy w nowych czasach?
Partnerzy warsztatu: IGT oraz Fundacja GrowSPACE

Warsztat obejmie 4 powiązane ze sobą moduły tematyczne prowadzone przez ekspertów wraz z praktycznymi narzędziami do pracy własnej: kultura organizacyjna z perspektywy pracodawcy i pracownika, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, „employee advocacy”, prezentacja studium przypadku i wyników najnowszych badań.

 • Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director, IGT Poland

 • dr Monika Sońta, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego

 • Marcin Jóźko, Lokalne Badania Społeczne, Socjolog i lider projektów badawczych

 • Marcin Banaszkiewicz, Twórca H2H Polska

 • Emilia Brzóska, Dyrektorka ds. Programów Well-beingowych, Fundacja GrowSPACE

13:05-13:15 Przerwa

13:15-14:45 Warsztat 3: Jak motywować pracowników w czasie pandemii? Strategiczne podejście do troski o pracownika. Nowe trendy w benefitach – zostaną na zawsze czy odejdą wraz z wirusem?
Partnerzy warsztatu: IGT oraz Fundacja GrowSPACE

Warsztat obejmie 5 powiązanych ze sobą modułów tematycznych prowadzone przez ekspertów wraz z praktycznymi narzędziami do pracy własnej: planowanie strategiczne motywatorów pozapłacowych, metody badania potrzeb, benefity tradycyjne i innowacyjne oraz studium przypadku prezentujące zastosowanie najlepszych praktyk i wyzwań w projektowaniu efektywnego wykorzystania budżetów.   

 

 • Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director w IGT Poland

 • Iwona Janus, Ekspertka w Fundacji GrowSPACE

 • Emilia Brzóska, Dyrektorka ds. Programów Well-beingowych w Fundacji GrowSPACE

 • Dominik Swadźba, CEO uPacjenta

 • Małgorzata Furtak, Manager of Career Development Initiatives w Santander Bank Polska
   

​​ŚCIEŻKA 2. Prawo pracy w nowej rzeczywistości

10:00-11:30 Warsztat 1: Wolnoć, Tomku, w swoim domku? O węzłowych problemach organizowania i wykonywania pracy zdalnej
Partner warsztatu: Kancelaria Ożóg Tomczykowski

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Czas pracy przy pracy zdalnej. Zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Wypadki przy pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej poza granicami RP. Wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny
i izolacji. Planowane zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej.

 • Dr Agata Miętek, Liderka Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

 

11:30-11:35 Przerwa

 

11:35-13:05 Warsztat 2: W pogoni za pracownikiem – jak prowadzić rekrutację w mediach społecznościowych?

Partner warsztatu: ODO 24

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Czy zgodnie z RODO można pozyskiwać kandydatury potencjalnych pracowników z portali społecznościowych? Jak zmniejszyć ryzyko związane 

 • Agata Kłodzińska, Ekspertka ds. ochrony danych, ODO 24

13:05-13:15 Przerwa

13:15-14:45 Warsztat 3: Rozliczanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym – korzyści
a wyzwania. 

Czas pracy jako element efektywnej organizacji pracy. Czy można zastosować okres 24 miesięcy? W czasie warsztatu zostaną omówione:  Zalety i wyzwania związane z rozliczaniem czasu pracy w dłuższym okresie  rozliczeniowym. Czy czas pracy może być istotnym elementem racjonalizacji organizacji pracy i kosztów. Co oznaczałoby wydłużenie rozliczania czasu pracy do 24 miesięcy?
 

 • Rafał Fabisiak, Radca Prawny w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

 • Przemysław Ciszek, r. pr. Partner Zarządzający C&C Chakowski & Ciszek

 • Kinga Kleczewska, dyrektor ds. personalnych, COLAS POLSKA sp. z o.o.

 • Roman Kaliski, kierownik ds. relacji pracowniczych w Nestle sp. z o.o.

 • Robert Lisicki, Dyrektor Departamenty Prawa Pracy  Konfederacji Lewiatan (moderator)


3 DZIEŃ, 15.02.2021, (poniedziałek) WARSZTATY RÓWNOLEGLE


ŚCIEŻKA 1: Wyzwania działów HR w dobie pandemii

10:00-11:30 Warsztat 1: Jak skutecznie wspierać zwalnianych pracowników, żeby zyskać nowy atut jako pracodawca w czasach kryzysu?

Partner warsztatu: Jobs First

Restrukturyzacja, z którą wiąże się zmniejszenie stanu zatrudnienia w firmie jest dla każdego pracodawcy wyzwaniem prawnym, organizacyjnym oraz relacyjnym z pracownikami – tymi, którzy odchodzą i tymi, którzy zostają. Celem warsztatu jest przedstawienie narzędzi skutecznego wsparcia osób zwalnianych. Temat przedstawią doświadczone konsultantki ds. zatrudnienia z Jobs First specjalizującej się w usługach outplacementu ukierunkowanego na skuteczne przywracanie zwalnianych osób do zatrudnienia i osiągającej bardzo wysokie wskaźniki zatrudnienia w realizowanych programach.

 • Anna Karaszewska, Prezeska Jobs First

 • Agnieszka Malczewska-Gortych, Konsultantka ds.zatrudnienia Jobs First

 • Prof. Jacek Męcina, Doradca Zarządu ds. prawa pracy, rynku pracy, dialogu społecznego w Konfederacji Lewiatan

11:30-11:35 Przerwa

11:35-12:35 Warsztat 2: Kompetencje cyfrowe pracodawców. Jak rekrutować w czasie pandemii?

Partner warsztatu: Softgarden

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Wpływ pandemii na rynek pracy w Polsce.
Obawy pracodawcy vs obawy pracownika. Kompetencje cyfrowe pracodawcy: strona kariery jako podstawowe narzędzie zdobycia zaufania kandydatów. Jak powinna wyglądać i z czego się składać kompletna strona kariery? Dobre praktyki – jak firmy radzą sobie z informowaniem kandydatów o procedurach pandemicznych Ocena firmy w Internecie jako pracodawcy – dlaczego ma tak duże znaczenie? Co pracodawca może proaktywnie zrobić, aby zadbać o swój wizerunek? Miniaudyt rekrutacyjny: co sprawdzić, by ocenić, czy działamy dobrze jako pracodawca online?

 

 • Dariusz Rak, Country Manager, Softgarden e-recruiting

12:35-12:40 Przerwa

 

12:40-14:10 Warsztat 3. Chatboty w służbie HR, czyli jak automatyzować procesy HR’owe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Partner: Emplocity

W czasie warsztatu uczestnicy poznają rodzaje chatbotów i ich najważniejsze funkcje oraz mity, w które obrosły. Wspólnie zmapują procesy HR, które można zrealizować przy pomocy chatbota w małej, średniej i dużej firmie. Przedstawione zostaną etapy wdrożenia, z uwzględnieniem różnych potrzeb i doświadczeń uczestników warsztatów. W trakcie spotkania będzie można porozmawiać z chatbotami, przekonać się jak działają i czy są atrakcyjnymi narzędziami oraz zaplanować wdrożenie chatbota w swojej organizacji.

 

 • Anna Smułka, Business Development Manager, Emplocity

 • Magda Marcinkowska, Business Development Manager, EmplocityŚCIEŻKA 2: Prawo pracy w nowej rzeczywistości

10:00-11:30 Warsztat 1. Kodeksowe porozumienia kryzysowe pomocą dla przedsiębiorców w okresie trzeciej fali epidemii?

Partner warsztatu: Kancelaria Ożóg Tomczykowski

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Porozumienia kryzysowe w Kodeksie pracy a porozumienia kryzysowe uregulowane w Tarczach Antykryzysowych. Zawieszenie stosowania postanowień umowy o pracę. Zawieszenie stosowania postanowień regulaminu pracy i wynagradzania. Zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy.
 

 • Dr Agata Miętek, Liderka Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowskii

 

11:30-11:35 Przerwa

 

11:35-13:05 Warsztat 2. Raportowanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r. - nowy obowiązek dla pracodawców

Partner warsztatu: MDDP

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Jak przygotować się do raportowania umów o dzieło do ZUS? Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia? Kiedy umowa o dzieło może być kwestionowana przez ZUS? Z jakimi konsekwencjami w PIT i ZUS musi zmierzyć się pracodawca gdy umowa o dzieło zostanie przekwalifikowana?
 

 • Anna Misiak, Doradczyni podatkowa, szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców, partnerka w MDDP

 • Agata Kałwińska, Prawnik w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

13:05-13:15 Przerwa

13:15-14:45 Warsztat 3. Digitalizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia

Partner: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

 

W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia: Wymóg formy pisemnej rozwiązywani umowy o pracę. Zdalne rozwiązywanie umów o pracę (znaczenie formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Skutki niedochowania formy.

 • Katarzyna Żukowska, Adwokat w praktyce prawa pracy w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy