Program IV edycji - 21-22/01/2020

Dzień I
Najedź kursorem na interesujący Cię punkt programu aby zobaczyć jego opis

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-9.40

Wystąpienia wprowadzające​

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

 • Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

9.40-10.40

Przyszłość rynku pracy – jak doprowadzić do sytuacji win-win w relacji pracodawca – pracownik.

Prowadzenie: dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan

Uczestnicy:

- Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Anna Wicha, Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

- Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan,

- prof. Mirosław Grewiński, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

W trakcie tego panelu będziemy szukać odpowiedz na pytania:

 • czego potrzebuje polski rynek pracy?

 • jak może wyglądać odpowiedzialna strategia migracyjna?

 • deficyt talentów a podnoszenie kompetencji i kwalifikacji,

 • czy zarządzanie różnorodnością to problem nielicznej grupy firm czy wyzwanie dla wszystkich?

10.40-10.50

10.50-11.50

Przerwa

Rola HR we wdrażaniu projektów informatycznych – budowa kultury nastawionej zmiany

Prowadzenie: Tomasz Klekowski, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Uczestnicy panelu:

- Marcin Truskawa, Dyrektor Biura Digitalizacji HR w Santander Bank Polska
- Piotr Marczuk, Przewodniczący, New Poland,
- Adam Dawidziuk, Grupa Doradcza Ockham


 

 

 

11.50-12.10

Wręczenie nagrody NEW@POLAND

 

 

12.10-12.30

12.30-13.30

Przerwa

Pierwsze doświadczenia firm z wdrożenia PPK.

Wprowadzenie do dyskusji:

- Dariusz Selak, Dyrektor Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Prowadzenie panelu:

- Marcin Dobrowolski

Uczestnicy panelu:

- Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu PFR Portal PPK Sp. z o.o.

- Ewa Jakubczyk- Cały, Partner Zarządzający PKF Consult
- Michał Duniec, Prezes Zarządu Analizy Online S.A.
- Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan,

 

 

Uczestnicy dyskusji podzielą się również swoimi ocenami nt. programu PPK, z punktu widzenia pracodawców oraz osób zatrudnionych.

13.30-14.30

14.30-15.30

Lunch

Employer branding – dobre polskie praktyki

Prowadzenie:

 

Uczestnicy panelu:

- Jarosław Dąbrowski, Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

- Tina Sobocińska, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

- Piotr Krupa, Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, KRUK S.A.

15.30-16.30

Jakie prawo pracy?

Prowadzenie:

- mec. Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Uczestnicy panelu:

- Liwiusz Laska, adwokat, doktor nauk prawnych

- Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Dzień II - Warsztaty tematyczne w trzech ścieżkach

Ścieżka 1

Zarządzanie ludźmi w organizacji

Ścieżka 2

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Ścieżka 3

Pracownicze Plany

Kapitałowe

9.00-10.30

Digitalizacja a strategia zarządzania talentami w organizacji

Prowadzenie:

- Monika Hryniszyn

- Agnieszka Krzemień

 

W dobie postępującej digitalizacji, każdy pracodawca jest w nieustającej zmianie. Decyzje o automatyzacji kolejnych procesów, poprzedzone rzetelnym audytem, mają ogromny wpływ na kształtowanie polityki zatrudnieniowej oraz zarządzanie talentami wewnątrz organizacji. Z uwagi na rosnące braki kompetencyjne na rynku, szczególnie w obszarze tzw. „zawodów przyszłości”, niedobór kandydatów, właściwe zagospodarowanie kwalifikacjami wewnątrz organizacji jest szczególnie istotne. „Upskilling i reskilling, czyli zamiana i nabywanie nowych kompetencji przez pracowników, przestaje być opcjonalnym a zaczyna być koniecznym rozwiązaniem, które w sposób systemowy powinno być nieodłącznym elementem polityki HR przedsiębiorstw" - mówi Monika Hryniszyn, HR Consultancy Director w firmie Randstad, ekspertka Polskiego Forum HR. Przesunięcia wewnątrz organizacji i odpowiednie nimi zarządzanie to kolejne wyzwanie ery cyfrowej. „Dziś pracodawcy niechętnie rozstają się z pracownikami, za wszelką cenę chcąc wykorzystać ich kompetencje w najlepszy możliwy sposób. Internal mobility jest rozwiązaniem, które pozwala na optymalne zagospodarowanie talentów w firmie" - dodaje Agnieszka Krzemień, lider Right Management (ManpowerGroup), również eksperta Polskiego Forum HR.

Wielka kumulacja 2020 – wzrost płacy minimalnej, odmrożenie odpisów na ZFŚS, PPK, limit 30-krotności, „test przedsiębiorcy” – gdzie można poszukać oszczędności?

Prowadzenie:

- Marcin Cetnarowicz

- Paweł Wyrębek

- Bartosz Tomanek

Rok 2020 maluje się dla pracodawców w zdecydowanie droższych barwach niż rok ubiegły. Oprócz ewentualnych podwyżek dla pracowników, przedsiębiorcy planując budżety wynagrodzeń na nowy rok muszą liczyć się z rosnącą płacą minimalną, rozpoczęciem odprowadzania wpłat na PPK oraz odmrożeniem wysokości odpisów na ZFŚS.
W trakcie warsztatów eksperci z zespołu prawa pracy Kancelarii SSW Pragmatic Solutions omówią przyszłoroczne podwyżki kosztów pracy oraz przedstawią rozwiązania, które mogą pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków wzrostu kosztów pracy na finanse firmy.


 

Doświadczenia z wdrożenia PPK od kuchni

Uczestnicy:

- Adam Seoudi
- Łukasz Dudzik
- Maria Kamińska
- Magdalena Waga


Prowadzenie:

- Dariusz Selak

W czasie warsztatu firmy, które zostały objęte reżimem ustawy od 1 lipca 2019, podzielą się swoim doświadczeniem we wdrażaniu PPK. Uczestnicy poznają relacje  i doświadczenia osób, reprezentujących najczęściej działy HR, bezpośrednio zaangażowanych w projektowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia PPK.

 

Uczestnicy warsztatów:
- zdobędą praktyczną wiedzę i poznają etapy przygotowania się największych podmiotów w 2019 do wdrożenia PPK,
- dowiedzą gdzie warto szukać odpowiedzi na pytania i jak przygotować poszczególne działy wewnątrz organizacji.


Ważnym punktem dyskusji będzie omówienie doświadczeń związanych z procesem wyboru instytucji finansowej, aktualizacją oprogramowania kadrowo-płacowego, jak również przedstawienie procesu zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie. W ramach panelu będzie również omówiony przypadek jednej z firm, na przykładzie którego zostanie wyjaśniony -  krok po kroku - proces przygotowania do wdrożenia PPK. Zakres ten obejmie min. sposób komunikacji skierowanej do pracowników oraz pierwsze relacje z bieżącego funkcjonowania programu.            

10.40-12.10

HR - świadomy i pełnoprawny uczestnik procesów transformacji cyfrowej – budowa kompetencji współpracy dla efektywnej zmiany

Prowadzenie:

- Tomasz Klekowski

- Adam Dawidziuk

 

Termin "współpraca" jest jednym z najczęściej używanych słów w zarządzaniu, a efektywna współpraca pozostaje niezmiennie podstawą osiągania rezultatów. Firmy wkładały wiele wysiłku w budowę współpracy w zespołach i szkolenia managerów.
Integracja łańcucha tworzenia wartości, nowe narzędzia do komunikacji oraz rozwój cyfrowych narzędzi biznesu w tym analityki, automatyzacji procesów i produkcji stają się podstawami funkcjonowania firm, wykorzystując potencjał nowoczesnych technologii.
Skutkuje to postępującym usieciowieniem i rozszerzaniem współpracy pomiędzy wieloma działami, firmami i pracownikami kontraktowymi i rozszerza spektrum współpracy w dwóch kierunkach, część firm jeszcze więcej korzysta z zewnętrznych specjalistów, a część firm integruje tworzenie i natychmiastowe wykorzystanie technologii poprzez wewnętrzne działy DevOps.
Kompetencje cyfrowe i zrozumienie zasad wykorzystania technologii staje się krytyczne zarówno na poziomie zarządów, jak i we wszystkich działach biznesowych.
W związku z tymi trendami działy HR stają przed wyzwaniem integracji różnorodnych perspektyw: danej branży, technologii informatycznych, efektywności finansowej, budowania silnej i zmotywowanej organizacji.

Prowadzony przez praktyków i ekspertów warsztat pomoże połączyć te perspektywy i przedyskutować je w gronie dyrektorów HR różnych branż.
W trakcie warsztatu przyjrzymy się prognozom analityków biznesowych odnośnie rozwoju współpracy i kompetencji cyfrowych, przedyskutujemy wybrane modele rozwoju kompetencji cyfrowych, postaramy się zdefiniować czego potrzebują organizacje w Polsce, aby zrozumieć i wykorzystać potencjał i ProwADZmożliwości transformacji cyfrowej.

RODO w HR jak tor przeszkód

Prowadzenie:

- adw. Aleksandra Piotrowska-Marzęta

- adw. Marcin Zadrożny

Działy HR nieustannie pokonują tor przeszkód mierząc się z wieloma praktycznymi problemami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Nowelizacja przepisów oraz zmieniające się sposoby prowadzenia rekrutacji w związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii nie ułatwią zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Po zakończonym procesie rekrutacji nie jest łatwiej. Rozwijają się nowe, coraz bardziej kreatywne formy zatrudniania, w tym popularność zyskuje body leasing. Ponadto ustawodawca nieustająca dokłada nowych zagadnień tematycznych związanych z ochroną danych. Aktualnie wiążą się one z nową formą długoterminowego oszczędzania jaką są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Podczas warsztatów porozmawiamy o:

 • Modelach rekrutacji – kto jest kim w skomplikowanym procesie;

 • Body leasingu czyli jednej z form pozyskania wysokiej jakości specjalistów;

 • PPK i związanym z tym przepływie danych osobowych.

Aspekty prawne PPK

Prowadzenie:

- Joanna Gawęda

- Anna Wijkowska

​W czasie warsztatów, eksperci z PFR Portal PPK zaprezentują najważniejsze zagadnienia prawne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o PPK od ich praktycznej strony.  Zostaną przedstawione, wynikające z przepisów, wymagania związane z wdrażaniem PPK np. dotyczące umów tworzących PPK czy obowiązujących pracodawcę terminów.
 
Uczestnicy dowiedzą się jakie wątpliwości prawne zgłaszali do PFR Portal najwięksi pracodawcy, którzy tworzenie PPK mają już za sobą i jakie uzyskali odpowiedzi.  Dla podmiotów zatrudniających, które nie weszły jeszcze w reżim ustawy, będą to niewątpliwie ciekawe wskazówki i doświadczenia.

Warsztat będzie stanowił również okazję do poznania szczegółów współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego, w ramach wypracowywania oficjalnych stanowisk w zakresie PPK, których zbiór tworzy cenioną na rynku publikację –„Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK” (dostępną na stronie www.mojeppk.pl).


 

12.10-13.00

13.00-14.30

14.45-16.00

Zmiany w  czasowym delegowaniu pracowników do państwa UE od 1 sierpnia 2020 r.

Prowadzenie:

- mec. Robert Lisicki

 

Państwa członkowskie mają czas do dnia 30 lipca 2020 r. na przyjęcie na poziomie krajowym nowych przepisów w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Zmiana dyrektywy  961/71/WE z 2018 r. wprowadziła szereg zasadniczych zmian. Rozszerzono zakres warunków zatrudnienia mających zastosowanie do pracowników delegowanych, ustalano pośrednio okres oddelegowania oraz zakaz zastępstwa, uregulowano kwestie wykonywania podróży służbowych na terytorium państwa oddelegowania. Warto porozmawiać o tym w oparciu o jakie polskie rozwiązania wysyła się pracowników do czasowej pracy za granicę, relacji przepisów o delegowaniu do regulacji zabezpieczenia społecznego.

Podczas warsztatów porozmawiamy m.in. o tym:

- co oznacza wdrożenie  zmienionej  dyrektywy 96/71/WE dla świadczenia usług, oddelegowania wewnątrzkorporacyjnego,
- na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy: obowiązki formalne, warunki zatrudnienia

- jak działać w okresie przejściowym

- delegowanie a podróż służbowa

 

Lunch

Employee Experience 4.0

Przyszłość pracy nie musi być zagadką.

Prowadzenie:

- Izabela Wilk

- Katarzyna Trochimiak

 

Wielu pracodawców ma duże problemy z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Jednym ze sposobów na skuteczne utrzymanie zespołu jest motywujące wynagrodzenie i system benefitów. Jednak coraz więcej badań wskazuje, że dla pracowników ważne jest coś więcej. Istotne są wszystkie doświadczenia jakie mają w relacji ze swoim pracodawcą. Jeśli są one pozytywne, wzrasta ich entuzjazm, zaangażowanie i motywacja. Co zatem można zrobić, aby zbudować dobry, stabilny i zaangażowany zespół? Jednym ze sposobów jest zaprojektowanie doświadczeń pracownika (czyli employee experience).

 

Warsztat z trendami employee experience to ustrukturyzowane działanie prowadzone przez praktyków projektowania usług i doświadczeń (service design). Minimum teorii, maksimum działania.

 

W czasie warsztatu przedstawimy trendy w obszarze doświadczenia pracowników, które są pierwszym symptomem nadchodzących zmian w oczekiwaniach pracowników, stylu pracy, wyznawanych wartości. Skoncentrujemy się na tym, jak wykorzystać możliwości, które daje nadchodząca transformacja do zaprojektowania nowych rozwiązań w obszarze HR. Rozwiązań, które budują pozytywne doświadczenia pracowników.

 

Jesteś ciekaw co przyniesie jutro? Wyjdź mu naprzeciw i zaprojektuj swoją odpowiedź na przyszłość, która nadejdzie. 

Czy warto inwestować w wiedzę i umiejętności pracowników z zakresu nowych technologii, w tym AI? Przedstawienie dobrych praktyk.

Prowadzenie:

- Dagmara Krzesińska

Omówienie:
- badań weryfikujących wiedzę, umiejętności i kompetencje pracowników potrzebnych przedsiębiorstwom korzystającym/zamierzającym korzystać z rozwiązań opartych o AI.
- szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia przez przedsiębiorstwa polityki zwolnień i rekrutacji nowych pracowników w porównaniu z szansami i zagrożeniami wynikającymi z polityki inwestowania w kompetencje i wiedzę pracowników (up-skilling i re-skilling)
- dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa - metod i narzędzi do up- i re-skillingu.

Jak unikać sporów sądowych z pracownikami i tworzyć nowoczesną organizację wolną od mobbingu i dyskryminacji – czyli nowe regulacje dotyczące mobbingu i dyskryminacji w praktyce

Prowadzenie:

- mec. Ewelina Pietrzak-Wojnicz

 

Nowe regulacje prawne w zakresie przyczyn dyskryminacji i odformalizowanie drogi do wniesienia pozwu przeciwko firmie o mobbing wymuszają na pracodawcach wdrożenie nowych rozwiązań.

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym:

- dlaczego dotychczas wygrywane przez pracodawców sprawy o dyskryminację teraz mogą wywołać odmienne orzeczenia sądów?

-  z powodu jakich przyczyn dyskryminacyjnych pracownicy po zmianie przepisów będą żądali odszkodowań?

- na czym polegają ułatwienia i czy wpłyną na liczbę pozwów o mobbing kierowanych przeciwko pracodawcom?

- jak pracodawcy mogą przygotować się na zmiany i jak unikać spraw sądowych o mobbing i dyskryminację?

- jak dostosować wewnętrzne dokumenty obowiązuje w firmach do Pronowych przepisów?

Pracownicze Plany Kapitałowe w szczegółach

Prowadzenie:

- Julianna Jakubowska

- Tomasz Krygier

Uczestnicy w sposób interaktywny zostaną wprowadzeni w zagadnienia ustawy o PPK ze szczególnym uwzględnieniem roli i obowiązków wszystkich interesariuszy rynku. Początkowa sesja pozwoli uczestnikom zapoznać się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-społeczną, przedstawi genezę wdrożenia programu PPK oraz dlaczego to jest właściwy moment na wdrożenie programu.
 

Same zagadnienia ustawowe zostały podzielone na bloki tematyczne. Te dotyczą pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), pracownika (osoby zatrudnionej), instytucji finansowe oraz portalu MojePPK.pl jako jedynego oficjalnego, określonego w ustawie o PPK, źródła informacji na temat programu.
 

W ramach bloku poświęconego pracodawcy, uczestnicy zapoznają się z kluczowymi pięcioma krokami wdrożenia PPK, począwszy od wyboru instytucji finansowej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników poprzez podpisanie umowy o zarządzanie, umowy o prowadzenie, aż do  obowiązków informacyjnych, zarówno wobec pracowników jak i w stosunku do wybranej instytucji finansowej. Szczególnej analizie zostanie poddany i przedstawiony obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat.
 

Równie ważną częścią warsztatów będzie omówienie roli uczestnika, sposobu gromadzenia oszczędności oraz, co budzi największe zainteresowanie, sposobów korzystania ze zgromadzonych środków (zarówno w okresie przed uzyskaniem przez uczestnika 60 lat jak i po osiągnięciu tego wieku)a. Wskazane i omówione zostaną szczególne przypadki podziału środków np. po śmierci uczestnika, wskutek rozwodu oraz  możliwości korzystania ze środków w szczególnych sytuacjach życiowych uczestnika.   
W czasie warsztatu na pytania uczestników będą odpowiadali eksperci PPK. 

W czasie trwania konferencji zachęcamy do udziału w konsultacjach z mediatorami Centrum Mediacji Lewiatan.

 

Konsultacje 21 stycznia:

- 11:30-13:00 – p. Jakub Świtluk

- 13:00-14:30 – r. pr. Violetta Wysok

Konsultacje 22 stycznia:

- 9:00-12:00 – adw. Marzanna Sobaniec oraz r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska


 

W czasie konsultacji będziecie mieli Państwo okazję porozmawiać z doświadczonymi mediatorami Centrum Mediacji Lewiatan, przedyskutować, jakie spory warto kierować do mediacji, a także skonsultować w jaki sposób Państwa organizacja może reagować w przypadku wystąpienia konfliktu oraz jak promować polubowne metody rozwiązywania konfliktów wśród swoich pracowników.


Mediacja to proces odformalizowany i kameralny, który może zostać wszczęty w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w trakcie postępowania sądowego, jak również przed jego rozpoczęciem w ramach tzw. mediacji prywatnej. Mediator, który jest gospodarzem procesu mediacyjnego, nie udziela porad prawnych, nie ocenia, ani nie rozstrzyga, kto ma rację, a jedynie ułatwia stronom komunikację, przez co może im pomóc w dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Mediator jest bezstronny i neutralny wobec stron i dzielącego je konfliktu, a postępowanie mediacyjne jest poufne i dobrowolne. Posiedzenie mediacyjne prowadzone jest w taki sposób, aby skonfliktowane strony mogły ze sobą porozmawiać o wszystkich dzielących je kwestiach oraz wypracować rozwiązania na przyszłość. Dzięki temu strony mogą wziąć sprawy w swoje ręce i same wypracować treść ugody, która po jej zatwierdzeniu przez sąd, posiada moc prawną ugody zawartej przed sądem.

 

@2018 Konfederacja Lewiatan

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon