Partnerzy strategiczni wydarzenia

PFHR_logo.jpg

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,5 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku wsparły w zatrudnieniu blisko 300 tys. osób zarówno w formie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych jak i delegowania za granicę.

lewiatan_motoryzacja.jpg

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych jest jednym ze związków branżowych Konfederacji Lewiatan zrzeszających średnich i dużych przedsiębiorców wywodzących się ze zdywersyfikowanych segmentów branży motoryzacyjnej w Polsce. Jego członkami są przedstawiciele wiodących w Polsce zakładów produkcyjnych wytwarzających zarówno pojazdy, jak i silniki, producenci części i komponentów do produkcji pojazdów. Podmioty te reprezentują szerokie spektrum zagadnień branżowych oraz często zróżnicowane interesy. Niemniej jednak łączy je wspólna idea Związku, którą jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora motoryzacyjnego, w tym wszelkich inicjatyw mających na celu wdrożenie dobrych praktyk zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw na europejskim i światowym rynku motoryzacyjnym. Związek jest partnerem i współtwórcą Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), która stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze.

IGT_Full_Color.jpg

IGT Poland jest częścią międzynarodowej korporacji IGT (dawniej GTECH Corporation), będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań dla kasyn. Od blisko trzydziestu lat firma projektuje i dostarcza innowacyjne systemy loteryjne i rozwiązania technologiczne w tym zakresie, zajmując pozycję lidera w swojej branży. Dokonując wnikliwej analizy konkretnych potrzeb każdego klienta, oferujemy najwyższej klasy produkty i usługi poprzez kompleksowe wsparcie: od dostaw terminali, ich instalację i konserwację, po szkolenia sprzedażowe, wsparcie marketingowe, serwis, obsługę „gorącej linii” aż po montaż, zarządzanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej.

PFR Portal PPK RGB duze.jpg

Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją  jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie, a nasza spółka była centrum kompetencji w programie PPK.

PastedGraphic-1.tiff

Kontynuujemy działania Ingeus Polska - lidera na świecie i w Polsce, w doprowadzeniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy do stabilnego i satysfakcjonującego zatrudnienia, który zbudował swoje doświadczenie realizując w ciągu 30 lat programy dla przeszło 800,000 osób na całym świecie.

Partnerzy wspierający

logo-ozog-pl-rgb.jpg

Niezależna polska kancelaria, która dzięki aktywnej działalności i profesjonalnej obsłudze polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw zajmuje czołową pozycję na rynku.
Z odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w budowaniu pozycji na rynku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego biznesu.
Zespół Kancelarii to profesjonaliści posiadający bogatą wiedzę podatkową, prawną i ekonomiczną oraz znajomość zagadnień branżowych i otoczenia biznesowego naszych Klientów i partnerów.  O sile i jakości Kancelarii stanowi przede wszystkim wieloletnie doświadczenie zawodowe jej partnerów– dr Ireny Ożóg i Pawła Tomczykowskiego.
 

softgarden_logo_pos-600x179.jpg

Firma oferuje oprogramowanie pozwalające na przemianę osób szukających pracę w osoby ubiegające się o pracę! Włącza do rekrutacji najbardziej efektywne praktyki ze świata e-commerce, aby skutecznie przyciągać potencjalnych pracowników.
Oprogramowanie Softgarden zwiększa zasięgowość działań firm i przyciąga do nich więcej osób poszukujących pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości marki pracodawcy oraz poleceniom ze strony pracowników, docieramy również do pasywnych kandydatów, zachęcając ich do udziału w procesach. Unikalne Rozwiązanie Feedback zachęca kandydatów oraz pracowników do publicznego dzielenia się opinią na temat pracodawcy. Dzięki systemowi Zarządzania kandydatami przyspieszamy działania rekruterów, co przekłada się na zadowolenie aplikujących osób.


 

logo-ODO24.png

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to fundament zdrowego biznesu oraz wyraz szacunku dla ludzi, z którymi pracujesz i dla których pracujesz. Dlatego tak usilnie przekonujemy naszych klientów, aby wdrażali realne rozwiązania, bez pudrowania.

MDDP LOGO_transparent.png

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy jest największą i najbardziej utytułowaną niezależną polską firmą doradztwa podatkowego, działającą na rynku od 2004 r.
Nasz zespół liczy ponad 100 ekspertów w zakresie VAT, ceł i akcyzy, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych i sądowych, prowadzących jedne z najbardziej skomplikowanych i pionierskich spraw i projektów podatkowych w Polsce.
Na co dzień aktywnie angażujemy się w tworzenie doktryny prawa podatkowego, prace legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim oraz edukację młodych prawników i ekonomistów. Działamy jako eksperci sejmowi, eksperci Komisji Europejskiej, eksperci organizacji przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.


 

WiW_C.jpg

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych kancelarii prawnych w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Czerpiemy z najlepszych światowych wzorców w zakresie zarządzania firmą prawniczą. Stale doskonalimy działalność operacyjną firmy – z korzyścią dla klientów. Posiadamy certyfikat jakości PN-EN ISO 9001-2015 w zakresie świadczenia usług prawnych.

 

Technologie_cyfrowe.jpg

Organizacja zrzeszająca grupę najaktywniejszych firm cyfrowych w Polsce. Związek skupia przedsiębiorstwa należące do polskiej czołówki w branży IT, zarówno o pochodzeniu zagranicznym, np.: AMAZON, GOOGLE, IBM, INTEL, MICROSOFT, FACEBOOK, jak i o polskich korzeniach: ALLEGRO, ASSECO. Członkami są również firmy z sektora MSP zajmujące się tworzeniem oprogramowania oraz wdrażaniem usług. ZPTC jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działalności przedsiębiorstw. Działania Związku skupiają się na promowaniu najlepszych innowacyjnych praktyk wykorzystania technologii IT, zmierzających do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych i wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki. ZPTC wspomaga swoich członków w kontaktach z Administracją Państwową i Terytorialną oraz umożliwia udział w dyskusji na temat kształtu i kierunków kluczowych dla gospodarki i przemysłu aktów legislacyjnych.

Partnerzy merytoryczni

Emplocity small.jpg

Pierwsza i jedyną firma w Polsce, która stworzyła inteligentnego chatbota ściśle na potrzeby HR i z sukcesem wdraża go zarówno w firmach z sektora MŚP, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Nasze rozwiązania pozwalają upraszczać i automatyzować procesy HR’owe, takie jak komunikacja wewnętrzna, komunikacja z kandydatami, pozyskiwanie kandydatów oraz zarządzanie ich bazą. Wspieramy naszych klientów w codziennej pracy dając im Asystenta HR w postaci chatbota.

logo-grow-space.png

Fundacja GrowSPACE jest twórcą i promotorem programu Emocjonalne BHP, którego celem jest troska o dobrostan, a w tym zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników organizacji partnerskich. Fundacja pomaga  pracodawcom dbać o well-being pracownika, lidera oraz całej społeczności firmowej. Zespół Fundacji służy doświadczeniem i wsparciem w zakresie tworzenia i realizacji strategii well-beingowych w mniejszych i większych firmach.

Partnerzy medialni

PP 1.jpg

Miesięcznik skierowany do dyrektorów i specjalistów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

MyCompany logo.jpg

Magazyn biznesowy skierowany do grupy małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli tych firm i ich menedżerów. Jego zadaniem jest pomagać im w prowadzeniu biznesu, informować o rzeczach dla nich najważniejszych, a także inspirować do rozwoju. Każdy numer magazynu składa się z trzech sekcji. W otwierającej pismo sekcji Know What przedstawiane są historie liderów firm i skuteczne strategie, w części Dossier redakcja przybliża reguły funkcjonowania wybranej branży lub gałęzi gospodarki, natomiast w sekcji Know How publikowane są liczne poradniki pomagające prowadzić biznes w Polsce – z dziedziny finansów, inwestycji, ubezpieczeń, zarządzania, prawa i księgowości.