@2018 Konfederacja Lewiatan

Paneliści

Kilkudziesięciu ekspertów w zakresie prawa pracy, kadr i kształtowania kompetencji. Przedstawiciele biznesu oraz administracji. 

Bartłomiej Brach
Brightlight

Doradca organizacji w zakresie internal brandingu. Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie swoimi firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie (BNA, one11) i w Londynie (Saffron Brand Consultants) oraz animując Króliczą Norę - sieć badaczy młodych Polaków. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji.

Grzegorz Chłopek 
Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Od 20 lat związany z Nationale-Nederlanden PTE S.A. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz w Banku Amerykańskim w Polsce. Od 1998 r. w Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie najpierw był starszym specjalistą ds. inwestycji, wicedyrektorem Departamentu Inwestycyjnego, a następnie jego dyrektorem (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa, a 1 października 2006 r. na Wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. W swoim zawodowym dorobku ma wiele sukcesów. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu i osiągnięcia przez zarządzany fundusz emerytalny pozycji lidera wśród instytucji finansowych w Polsce, pod względem liczby klientów oraz wysokości zarządzanych aktywów. Ponadto wraz z zespołem wypracował mocną pozycję IKZE, IKE oraz DFE (funduszu dobrowolnego), w ramach których Polacy oszczędzają dodatkowo na emeryturę. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), słuchacz Letniej Szkoły Aktuarialnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), makler papierów wartościowych (licencja nr 432). Pasjonat edukacji finansowej. Wolontariusz angażujący się liczne projekty edukacyjne.

Marcin Kowalski
Prezes Zarządu Human Partner

współwłaściciel i prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej Human Partner Sp. z o.o. Trener biznesu i konsultant ds. rozwoju. Autor programów rozwojowych z obszarów m.in. zarządzania i rozwoju kompetencji menedżerskich, strategii biznesowej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych kursów, m.in. Strategic Leadership Academy, opartego na licencji Harvard Business Review Polska. Specjalizuje się w tematyce zarządzania, efektywności biznesowej, przywództwa oraz wspierania innowacji. Kieruje firmą szkoleniową, która w 2018 roku została nominowana do międzynarodowego konkursu Komisji Europejskiej VET Excellence Awards 2018. Jako jedyna firma z Polski dostała się do ścisłego finału (w kategorii MŚP). Od 2014 roku jest wiceprezesem zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku Konfederacji Lewiatan. W ramienia tej organizacji, reprezentuje środowisko biznesu w Komitecie Monitorującym PO WER, RPO Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Członek European Mentoring and Coaching Council Poland, organizacji promującej jakość i rozwój coaching i mentoringu. Jest również członkiem klastra ITCorner oraz Polish Society for Training and Development, stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń i rozwoju (L&D).

Monika Kuczyńska
Dyrektor Personalna NSG Group w Polsce

absolwentka AGH, Politechniki Krakowskiej i Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany coach International Coaching Community. Odpowiedzialna za kreowanie lokalnej polityki personalnej w polskich oddziałach koncernu, zatrudniających ponad 4 000 osób, a w szczególności za plany zatrudnienia, polityki płacowe, działania Employer Branding’owe oraz programy rozwojowe. NSG Group w Polsce reprezentowana jest przez trzy spółki, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem szkła płaskiego na potrzeby branży budowlanej i motoryzacyjnej.

Marcin Maciejak
aplikant adwokacki, associate w Kancelarii GESSEL

Marcin specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej, danych i informacji. Jest członkiem zespołu compliance. Doradza w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym również  na styku z prawem z pracy. Doświadczenie zdobywał w jednej z globalnych kancelarii prawnych oraz w międzynarodowej korporacji doradczej zajmującej się finansowymi i specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. W trakcie studiów współpracował m.in. z jedną z międzynarodowych firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”, kancelariami prawnymi i szeregiem inicjatyw m.in. z zakresu dostępu do informacji prawnej. W Kancelarii GESSEL od 2015 roku. Absolwent prawa WPiA UAM w Poznaniu, absolwent Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (studia German & Polish Law). Od stycznia 2016 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

dr hab. Jacek Męcina, prof. UW
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. 

Piotr Piasecki
Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener.

Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju, w tym współautorem książki „Sensotwórczość”. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY

Piotr Skorupa
Członek Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Radca prawny z 18-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w 2011 r.; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Robert Szywalski
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, autor licznych artykułów w Miesięczniku Ubezpieczeniowym (m.in. „Być jak Robert Lewandowski”, „Człowiek na styku”).

Anna Wicha
Prezes Polskiego forum HR, Dyrektor Generalny Adecco Poland

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej,  gdzie ukończyła International Management Studies - podyplomowe studia managerskie. Studiowała również w Institute of Management Development (IMD) w Lozannie. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Forum HR, organizacji zrzeszającej wszystkie agencje zatrudnienia w Polsce, których priorytetem jest etyczne działanie i wysoka jakość usług. Na arenie międzynarodowej Anna Wicha od 2011 roku jest członkiem Zarządu World Employment Confederation-Europe – największej organizacji reprezentującej agencję zatrudnienia w Europie, gdzie reprezentuje nie tylko interesy polskich agencji zatrudnienia, ale również agencji zatrudnienia z całej Europy Środkowo Wschodniej. W 2015 i 2016 roku znalazła się na prestiżowej liście Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 – Women in Staffing czyli w gronie 100 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie. W 2016 roku znalazła się na liście 25 Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce według Gazety Finansowej. Od 2000 roku związana z firmą Adecco, obecnie pełni funkcje Dyrektora Generalnego. Wcześniej Anna Wicha pracowała w Masterlink Express gdzie piastowała m.in. stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży.

Paweł Wideł
Government Relations and Public Policy Director Poland, Czech Republic & Slovak Republic - ‎Opel Poland Sp. z o.o. 

Paweł Wideł zatrudniony jest na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację. Pracuje w General Motors od roku 1991, zajmował różne stanowiska w działach sprzedaży i marketingu w Polsce, Czechach i Rosji. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

dr Marcin Wojewódka 
Wiceprezes Instytutu Emerytalnego

Radca prawny i założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji „Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz” (C.H. Beck 2005) oraz „Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz” (C.H. Beck 2007). Autor publikacji „Pracownicze Plany Kapitałowe. Komentarz”, która ukaże się w grudniu 2018 roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Współautor raportu „PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa” oraz raportu „Pracownicze Plany Kapitałowe -szansa czy miraż?”.  Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny dr Marcin Wojewódka został wyróżniony rankingu The Legal 500 EMEA 2018, otrzymując tytuł recommended lawyer.

Karolina Adamiec-Vook 
Wiceprezes ds. Rekrutacji w Polskim Forum HR, Prezes  Zarządu i Executive Consultant w  Bridge the Gap Sp. z o.o

Z branżą doradztwa personalnego oraz konsultingiem HR związana od kilkunastu lat. Jako Country Manager REED w Polsce odpowiadała za rozwój biznesu na kluczowym dla REED rynku w regionie Europy. W Adecco Poland kierowała zespołem realizującym międzynarodowe projekty rekrutacyjne. Trener i certyfikowany asesor metodologii i narzędzi „Targeted Selection System” (wywiady kompetencyjne, testy, Assessment/ Development Centre).  Certyfikowany Asesor AC/DC Ernst & Young Academy of Business. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Bartłomiej Brach
Brightlight

Doradca organizacji w zakresie internal brandingu. Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie swoimi firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie (BNA, one11) i w Londynie (Saffron Brand Consultants) oraz animując Króliczą Norę - sieć badaczy młodych Polaków. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji.

Dorota Bryndal
wspólnik w Kancelarii GESSEL

Specjalizuje się w prawie pracy, własności intelektualnej i prawie farmaceutycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi usługi outsourcingu. Obsługiwała wiele podmiotów z różnych sektorów, w tym farmaceutycznego, IT, audiowizualnego, produkcji filmowych, wydawniczego i reklamowego, zarówno w zakresie tworzenia umów jak i sporów sądowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie współpracy z kadrą menedżerską wyższego stopnia oraz członkami zarządów spółek prawa handlowego.

Maciej Chakowski
Partner C&C Chakowski & Ciszek

Jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Grzegorz Chłopek 
Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Od 20 lat związany z Nationale-Nederlanden PTE S.A. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz w Banku Amerykańskim w Polsce. Od 1998 r. w Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie najpierw był starszym specjalistą ds. inwestycji, wicedyrektorem Departamentu Inwestycyjnego, a następnie jego dyrektorem (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa, a 1 października 2006 r. na Wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A. W swoim zawodowym dorobku ma wiele sukcesów. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu i osiągnięcia przez zarządzany fundusz emerytalny pozycji lidera wśród instytucji finansowych w Polsce, pod względem liczby klientów oraz wysokości zarządzanych aktywów. Ponadto wraz z zespołem wypracował mocną pozycję IKZE, IKE oraz DFE (funduszu dobrowolnego), w ramach których Polacy oszczędzają dodatkowo na emeryturę. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), słuchacz Letniej Szkoły Aktuarialnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), makler papierów wartościowych (licencja nr 432). Pasjonat edukacji finansowej. Wolontariusz angażujący się liczne projekty edukacyjne.

Piotr Dziedzic
Członek Zarządu, Polskie Forum HR, Senior Director, Michael Page Poland

Piotr Dziedzic ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą rekrutacyjną związany jest od ponad 13 lat. Na początku swojej kariery odpowiedzialny był za rekrutacje w obszarze pracy tymczasowej, następnie doświadczenie zdobywał w Wielkiej Brytanii w firmie Executive Search. Od 2009 roku związany jest z PageGroup. Jest jednym z głównych autorów sukcesu marki Page Personnel. Od kwietnia 2016 roku odpowiada za część projektów prowadzonych w ramach Michael Page. W PageGroup od 2011 roku zajmuje stanowisko dyrektora i na co dzień zarządza pracą kilkudziesięciu specjalistów, odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne m.in. w takich obszarach jak finanse i bankowość, sprzedaż i marketing, centra usług wspólnych (SSC/BPO), łańcuch dostaw oraz obsługa klienta.

Jorge Gimeno - Pawlowski 
Atland Consulting

Jest założycielem Atland Consulting oraz członkiem zarządu Center for Innovative Education i współzałożycielem New Education Forum. W swojej długiej karierze stworzył publiczno - prywatne konsorcja w ponad 8 krajach w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości społecznej, gastronomii i edukacji. Był moderatorem i prelegentem na ponad 30 konferencjach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Polsce. Miłośnik gór, zwierząt i dobrej kuchni.

Kuba Jugo
Managing Director JJ Communications

Managing Director w JJ Communications, agencji public relations specjalizującej się w tematyce rynku pracy. Od ponad 10 lat realizuje projekty marketingowe dla podmiotów szeroko pojętej gospodarki cyfrowej. W latach 2014–2016, koordynator programu Gumtree.pl „Start do Kariery”, w latach 2016–2017, szef biura prasowego Digital Economy Lab UW (DELab UW), ośrodka badawczego stworzonego przez Google i Uniwersytet Warszawski, którego jednym z głównych obszarów zainteresowań była przyszłość pracy w kontekście cyfryzacji, automatyzacji i związanych z nimi zmian społecznych. Autor licznych raportów
i publikacji związanych z tematyką wpływu cyfryzacji na rynek pracy i postawy konsumenckie.

Tomasz Klekowski
Dyrektor regionalny Intel Corporation EMEA, Wiceprezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Poprzednio był dyrektorem w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel, odpowiedzialnym za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Intrnetu Rzeczy. Funkcję tę pełnił od 2013 do 2018 roku. Wcześniej Tomasz Klekowski pracował jako dyrektor regionalny na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. W ciągu swojej kariery zajmował się wszystkimi segmentami rynku i pracował z całym spektrum kanałów sprzedaży i marketingu. Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz ekspertem Rady ds. Kompetencji IT. Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme. 

Marcin Kowalski
Prezes Zarządu Human Partner

współwłaściciel i prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej Human Partner Sp. z o.o. Trener biznesu i konsultant ds. rozwoju. Autor programów rozwojowych z obszarów m.in. zarządzania i rozwoju kompetencji menedżerskich, strategii biznesowej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych kursów, m.in. Strategic Leadership Academy, opartego na licencji Harvard Business Review Polska. Specjalizuje się w tematyce zarządzania, efektywności biznesowej, przywództwa oraz wspierania innowacji. Kieruje firmą szkoleniową, która w 2018 roku została nominowana do międzynarodowego konkursu Komisji Europejskiej VET Excellence Awards 2018. Jako jedyna firma z Polski dostała się do ścisłego finału (w kategorii MŚP). Od 2014 roku jest wiceprezesem zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku Konfederacji Lewiatan. W ramienia tej organizacji, reprezentuje środowisko biznesu w Komitecie Monitorującym PO WER, RPO Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Członek European Mentoring and Coaching Council Poland, organizacji promującej jakość i rozwój coaching i mentoringu. Jest również członkiem klastra ITCorner oraz Polish Society for Training and Development, stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń i rozwoju (L&D).

Adam Kraszewski
radca prawny, managing associate w Kancelarii GESSEL

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczy w procesach legislacyjnych, aktywnie wspierając organizacje pracodawców w kwestiach związanych z projektowanymi zmianami.

Ewa Kubica
konsultantka, House of Skills

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (specjalizacje: Psychologia Organizacji oraz Psychologia Sportu), a także podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Coachingu i mentoringu organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji. Współautorka książki „Dobre Przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”. Nieustanny rozwój i poszukiwanie nowości towarzyszy jej od dzieciństwa. Perfekcjonizm, dobra organizacja, ale też spontaniczność to jej główne zasady funkcjonowania. Nie lubi nudy i monotonii. Ceni ludzi z pasją, którzy podobnie jak ona wykorzystują każdą minutę życia. Brak działania zabija jej wewnętrzną energię – dlatego ciągle jest w ruchu. W House of Skills zajmuje się szeroko pojętym obszarem diagnozy i rozwoju potencjału pracowników, zespołów i organizacji, a także procesami zarządzania talentami w organizacjach. Poszukuje wysokiej jakości rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, aby nie tylko zwiększać efektywność organizacji klientów, ale także doskonalić i rozwijać własny warsztat pracy.

Monika Kuczyńska
Dyrektor Personalna NSG Group w Polsce

absolwentka AGH, Politechniki Krakowskiej i Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany coach International Coaching Community. Odpowiedzialna za kreowanie lokalnej polityki personalnej w polskich oddziałach koncernu, zatrudniających ponad 4 000 osób, a w szczególności za plany zatrudnienia, polityki płacowe, działania Employer Branding’owe oraz programy rozwojowe. NSG Group w Polsce reprezentowana jest przez trzy spółki, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem szkła płaskiego na potrzeby branży budowlanej i motoryzacyjnej.

Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Marcin Maciejak
aplikant adwokacki, associate w Kancelarii GESSEL

Marcin specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej, danych i informacji. Jest członkiem zespołu compliance. Doradza w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym również  na styku z prawem z pracy. Doświadczenie zdobywał w jednej z globalnych kancelarii prawnych oraz w międzynarodowej korporacji doradczej zajmującej się finansowymi i specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. W trakcie studiów współpracował m.in. z jedną z międzynarodowych firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”, kancelariami prawnymi i szeregiem inicjatyw m.in. z zakresu dostępu do informacji prawnej. W Kancelarii GESSEL od 2015 roku. Absolwent prawa WPiA UAM w Poznaniu, absolwent Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (studia German & Polish Law). Od stycznia 2016 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Małgorzata Majcherczyk
partner, House of Skills

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte w różnych dziedzinach: począwszy od finansów, poprzez planowanie strategiczne, zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników po tworzenie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń i wdrażanie rozwiązań. W House of Skills odpowiedzialna jest za produkty i narzędzia wspomagające ocenę i rozwój pracowników, w tym zarządzanie talentami.

Katarzyna Merska
koordynator ds. komunikacji Gumtree Polska

W ramach pracy jako koordynator ds. komunikacji jednego z największych serwisów ogłoszeniowych w Polsce, Gumtree.pl, od 2014 roku realizuje program Start do Kariery, dzięki któremu ma okazję pomagać młodym ludziom w znalezieniu odpowiedniej ścieżki zawodowej. Od dawna interesuje się rynkiem pracy, a dzięki Gumtree wie, które kompetencje młodzieży, niezbędne do znalezienia wymarzonej pracy, należy szkolić. Z wykształcenia jest filologiem litewskim, z zawodu marketingowcem, redaktorem i community managerem, specjalizującym się w tematyce jobhuntingu.

dr hab. Jacek Męcina, prof. UW
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. 

Kamila Potapiuk
Koordynator programu "Start do Kariery" 

Koordynator programu Start do Kariery, kampanii społecznej Gumtree Polska. Korektor raportu Gumtree 2018 „Aktywni+ Praca w życiu, życie w pracy”. Na co dzień pracuje w agencji CluePR, gdzie od dwóch lat wspiera komunikacyjnie projekt Gumtree Polska, zajmując się tematami z zakresu rynku pracy. Podwójna absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizująca się w projektowaniu komunikacji.

Piotr Piasecki
Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener.

Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju, w tym współautorem książki „Sensotwórczość”. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY

Ewa Puzia-Sawicka
Wiceprezes Zarządu firmy Respect, Członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Kaizen coach, coach ICC, trener biznesu, psycholog, certyfikowany ekspert Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Bronze Leve, ekspert w dziedzinie procesów rozwojowych, procesów oceny i rozwoju kompetencji pracowniczych. Ekspert w dziedzinie lean managemet. Zwolenniczka idei zarządzania procesami i lean management. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Wyższą Szkołę Marketingu i Biznesu, oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim i Podyplomowe Studia z Lean Management na SGH. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w doradztwie i szkoleniach z zakresu HRD (m.in.: z zakresu lean management, Kaizen, mapowania i optymalizowania procesów oraz tworzenia modeli kompetencyjnych, zarządzania procesami szkoleniowo – rozwojowymi, budowania i prowadzenia programów szkoleniowych, badania potrzeb rozwoju kompetencji oraz oceny efektywności ich rozwoju wg metody Kirkpatrick’a). Autorka narzędzi służących do badania kompetencji pracowniczych, potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń. Współautorka narzędzi do badania procesów biznesowych w organizacji, badania gotowości organizacji do wdrążania zmian, badania zaangażowania pracowników, zarządzania projektami szkoleniowymi oraz oceny kompetencji 360 st. HR Core. Od 2009 roku Vice Prezes Zarządu firmy Respect odpowiedzialna za zarządzanie oraz rozwój produktów rozwojowych w firmie. Od 2017 Członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, przewodnicząca Komisji ds. Jakości Usług Szkoleniowych, odpowiedzialna za rozwój Standardu Usługi Szkoleniowej (SUS i SUS 2.0).

Piotr Skorupa
Członek Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Radca prawny z 18-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w 2011 r.; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Diana Stachera
Senior Strategist w JJ Communications

Senior Strategist w JJ Communications z 12 letnim doświadczeniem
w realizacji projektów komunikacyjnych dla klientów z branż doradczej, finansów, nowoczesnych technologii, outsourcingu, nieruchomości i budownictwa, TSL, a także HR i marketingu. Doświadczenie w branży HR zdobywała m.in. prowadząc działania w ramach biura prasowe takich firm jak: Grupa Pracuj, Sodexo Benefits and Rewards Services oraz EY Academy of Business. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu i realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i komunikacyjnych. Odpowiada za wdrożenie nowego produktu skierowanego do branży HR – usługi batante.com.

Robert Szywalski
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, autor licznych artykułów w Miesięczniku Ubezpieczeniowym (m.in. „Być jak Robert Lewandowski”, „Człowiek na styku”).

Anna Wicha
Prezes Polskiego forum HR, Dyrektor Generalny Adecco Poland

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej,  gdzie ukończyła International Management Studies - podyplomowe studia managerskie. Studiowała również w Institute of Management Development (IMD) w Lozannie. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Forum HR, organizacji zrzeszającej wszystkie agencje zatrudnienia w Polsce, których priorytetem jest etyczne działanie i wysoka jakość usług. Na arenie międzynarodowej Anna Wicha od 2011 roku jest członkiem Zarządu World Employment Confederation-Europe – największej organizacji reprezentującej agencję zatrudnienia w Europie, gdzie reprezentuje nie tylko interesy polskich agencji zatrudnienia, ale również agencji zatrudnienia z całej Europy Środkowo Wschodniej. W 2015 i 2016 roku znalazła się na prestiżowej liście Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 – Women in Staffing czyli w gronie 100 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie. W 2016 roku znalazła się na liście 25 Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce według Gazety Finansowej. Od 2000 roku związana z firmą Adecco, obecnie pełni funkcje Dyrektora Generalnego. Wcześniej Anna Wicha pracowała w Masterlink Express gdzie piastowała m.in. stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży.

Paweł Wideł
Government Relations and Public Policy Director Poland, Czech Republic & Slovak Republic - ‎Opel Poland Sp. z o.o. 

Paweł Wideł zatrudniony jest na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację. Pracuje w General Motors od roku 1991, zajmował różne stanowiska w działach sprzedaży i marketingu w Polsce, Czechach i Rosji. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

dr Marcin Wojewódka 
Wiceprezes Instytutu Emerytalnego

Radca prawny i założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji „Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz” (C.H. Beck 2005) oraz „Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz” (C.H. Beck 2007). Autor publikacji „Pracownicze Plany Kapitałowe. Komentarz”, która ukaże się w grudniu 2018 roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Współautor raportu „PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa” oraz raportu „Pracownicze Plany Kapitałowe -szansa czy miraż?”.  Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny dr Marcin Wojewódka został wyróżniony rankingu The Legal 500 EMEA 2018, otrzymując tytuł recommended lawyer.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy. W VII kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej. Zamężna, ma dwie córki.

Agnieszka Adamiec
Business Manager, ManpowerGroup

Agnieszka Adamiec, Business Manager odpowiedzialna za rekrutacje stałe specjalistyczne i wielowolumenowe na terenie Polski południowej. Obejmuje zarządzaniem region od Podkarpacia przez Małopolskę, Śląsk oraz ziemię łódzką. W ramionach ManpowerGroup od 3 lat. Obecnie zarządzająca rozproszonym zespołem konsultantów, którzy każdym wspólnie spędzonym dniem dodają jej skrzydeł. Przez lata zdobywała doświadczenie handlowe w międzynarodowych korporacjach, a swoją pasję do HR odkryła i rozwija od pierwszych chwil studiów socjologicznych i dziennikarskich. Prywatnie – absolutna kociara i wielbicielka skandynawskich kryminałów.

Natalia Bogdan
Prezes zarządu Jobhouse

założycielka, właścicielka i Prezes Zarządu ogólnopolskiej agencji pracy Jobhouse. Studiowała Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim oraz Human Resources Management w Instituto Politecnico do Porto. Związana z branżą HR od ponad 12 lat. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Bizneswoman Roku 2016. Wszystko co robi, robi po to, aby łączyć ludzi – najlepszych pracodawców z najlepszymi pracownikami. Firma, którą zarządza pomogła znaleźć pracę ponad 12 tysiącom osób. Służbowo i prywatnie ciągle w ruchu – ukończyła kilkanaście maratonów, półmaratonów i triathlonów, w tym roku zdobyła Kilimandżaro.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon