Paneliści

Kilkudziesięciu ekspertów w zakresie prawa pracy, kadr i kształtowania kompetencji. Przedstawiciele biznesu oraz administracji. 

Marcin Cetnarowicz
Radca prawny, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Lider praktyki prawa pracy. Doświadczony prawnik z kilkunastoletnią praktyką zawodową w szeroko rozumianym prawie pracy i HR. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, autor artykułów i wypowiedzi eksperckich w prasie branżowej. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych nad aktami prawnymi w zakresie prawa pracy.

Jarosław Dąbrowski
Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

Z firmą związany od 1991 roku. Uczestniczył w uruchomieniu pierwszego systemu on-line IGT w kolekturach Totalizatora Sportowego. Od 2008 roku odpowiedzialny za dostawy technologiczne oraz wdrażanie systemów loteryjnych IGT dla klientów we Wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Nadzorował wdrożenie oprogramowania on-line między innymi dla loterii na Słowacji, w Estonii, Szwajcarii, Izraelu, Turcji i na Litwie. Ma na koncie sukces konwersji systemu on-line dla najbardziej zaawansowanej na świecie technologicznie loterii Veikkaus w Finlandii. Jako szef warszawskiego centrum technologicznego IGT w Polsce, między innymi aktywnie wspiera działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży nowych technologii. Nagrodzony w 2017 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy za swoją działalność w tym obszarze. W wolnych chwilach oddaje się pasji fotografowania samolotów.

Monika Hryniszyn
Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR zarówno wspierając klientów jak i działają wewnątrz organizacji, choć nie ilość lat, a ilość przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil. Od wielu lat buduje marki pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Agnieszka Krzemień
Manager linii biznesowej Right Management, ManpowerGroup

Zarządza rozwojem biznesu i marki Right Management w ManpowerGroup. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w zakresie: career mobility, outplacement, zarządzanie talentami oraz budowania przywództwa w organizacji. Ekspert w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacji i rozwoju kompetencji na rynku w dobie transformacji cyfrowej. Jako Lider Projektu Experis Academy w Polsce współtworzy rozwiązania dla Klientów w zakresie rozwoju kompetencji kandydatów i pracowników na współczesnym rynku pracy (programy up-skillingu i re-skillingu). Realizuje indywidualne i grupowe programy rozwojowe dla osób w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor książki "Unijna reforma ochrony danych osobowych."

Grzegorz Baczewski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS   i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Marcin Cetnarowicz
Radca prawny, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Lider praktyki prawa pracy. Doświadczony prawnik z kilkunastoletnią praktyką zawodową w szeroko rozumianym prawie pracy i HR. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, autor artykułów i wypowiedzi eksperckich w prasie branżowej. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych nad aktami prawnymi w zakresie prawa pracy.

Jarosław Dąbrowski
Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

Z firmą związany od 1991 roku. Uczestniczył w uruchomieniu pierwszego systemu on-line IGT w kolekturach Totalizatora Sportowego. Od 2008 roku odpowiedzialny za dostawy technologiczne oraz wdrażanie systemów loteryjnych IGT dla klientów we Wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Nadzorował wdrożenie oprogramowania on-line między innymi dla loterii na Słowacji, w Estonii, Szwajcarii, Izraelu, Turcji
i na Litwie. Ma na koncie sukces konwersji systemu on-line dla najbardziej zaawansowanej na świecie technologicznie loterii Veikkaus w Finlandii. Jako szef warszawskiego centrum technologicznego IGT w Polsce, między innymi aktywnie wspiera działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży nowych technologii. Nagrodzony w 2017 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy za swoją działalność w tym obszarze. W wolnych chwilach oddaje się pasji fotografowania samolotów.

Monika Fedorczuk
Ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zespołów Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w  Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, badaniach efektywności podstawowych instrumentów rynku pracy oraz przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy.
Ekspertka w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących, autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.


 

prof. Mirosław Grewiński
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Prezes  ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezes ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Członek m.in. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich.

Autor, współautor, redaktor blisko 300 publikacji naukowych. Wykładał gościnnie na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. 

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

Monika Hryniszyn
Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR zarówno wspierając klientów jak i działają wewnątrz organizacji, choć nie ilość lat, a ilość przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil. Od wielu lat buduje marki pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Piotr Krupa
Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną

Od ponad 8 lat zawodowo związany z KRUK S.A. Od blisko 3 lat na stanowisku kierownika Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację polityki HR w polskiej części Grupy KRUK. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WSB Wrocław.

Agnieszka Krzemień
Manager linii biznesowej Right Management, ManpowerGroup

Zarządza rozwojem biznesu i marki Right Management w ManpowerGroup. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w zakresie: career mobility, outplacement, zarządzanie talentami oraz budowania przywództwa w organizacji. Ekspert w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacji i rozwoju kompetencji na rynku w dobie transformacji cyfrowej. Jako Lider Projektu Experis Academy w Polsce współtworzy rozwiązania dla Klientów w zakresie rozwoju kompetencji kandydatów i pracowników na współczesnym rynku pracy (programy up-skillingu i re-skillingu). Realizuje indywidualne i grupowe programy rozwojowe dla osób w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby
w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

(opis)

Jacek Męcina
Doradca Zarządu Konfederacji Ekspertka Lewiatana

(opis)

Ewelina Pietrzak-Wojnicz
Ekspertka projektu Równość w biznesie

Radca prawny i właściciel kancelarii  specjalizującej się w prawie pracy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz były członek rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Trenerka biznesu, szkoleniowiec, pełnomocnik firm ds. przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji. Autorka komentarzy
i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy .

Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi
w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Tina Sobocińska
Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

Lider HR i biznesu z 20-letniem doświadczeniem w obszarze Human Capital Management, jurorka i prelegentka podczas branżowych konkursów i konferencji. Zadeklarowana zwolenniczka życia na szóstym biegu, z ciągłym apetytem na nowe wyzwania. Zafascynowana Afryką zdobywczyni Kilimandżaro. Szczyty zdobywa nie tyko w górach, ale również w biznesie. Jej wyróżniki to nieszablonowe pomysły, niewyczerpane pokłady energii i umiejętność łączenia wyjątkowych ludzi. Efekt? Jest inicjatorką Digital HR Champions, networku praktyków rozwiązań chmurowych i transformacji biznesowej. Promotorka czerpania z potencjału nowych technologii. Kreatorka rozwiązania związanego z digitalizacją procesów HR, które stało się pilotem dla innych krajów Grupy DP DHL. Zwolenniczka idei CDR (Corporate Digital Responsibility), którą obok działań CSR, uważa za kluczową w projektowaniu kompleksowej strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Katarzyna Trochimiak
Design Researcher

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i szkoły Consumer Intelligence PTBRiO. Badaczka z praktycznym doświadczeniem w HR i marketingu w międzynarodowych korporacjach i małych, rodzinnych firmach. Projektowała
i wdrażała rozwiązania w obszarze People & Organisational Development. Koordynuje i realizuje badania jakościowe
z obszaru m.in. candidate i employee experience, customer experience, service design. Wierzy, że stworzenie lepszego świata jest możliwe dzięki projektowaniu rozwiązań, które uwzględniają człowieka (nie tylko konsumenta czy użytkownika), jego potrzeby, wartości, dążenia, ograniczenia. Ciągłe doskonalenie się i uczenie to jej znaki rozpoznawcze.

 

Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym
i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

Izabela Wilk
Service Designer

Jako przedstawicielka pokolenia "Z" aktywnie brała udział w projekcie Manager Designer na Politechnice Lubelskiej. Wykorzystując metodologię Service Design wraz z zespołem opracowywała koncepcję robota dla osób z demencją starczą. To działanie uświadomiło jej, że bez badania nie ma dobrego projektowania.

W Lubelskiej Grupie Badawczej wzbogacała swoje doświadczenie dzięki odkrywaniu prawdziwych potrzeb uczestników projektu badawczego, a także dzięki dopatrywaniu się sensu problemu chociażby w niepozornym komentarzu w sieci.
Jest pasjonatką foresightów, bo wierzy, że badania przyszłości są ogromnym źródłem inspiracji do zmian.
Szczególnie w obszarze budowania nowych modeli biznesowych, relacji międzyludzkich i troski o naszą planetę.

Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem
w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor książki "Unijna reforma ochrony danych osobowych."

Robert Zapotoczny
Prezes PFR Portal PPK

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym na stanowisku dyrektora sprzedaży. Od 2016 r. członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za informowanie i promowanie PPK.

Grzegorz Baczewski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS   i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Marcin Cetnarowicz
Radca prawny, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Lider praktyki prawa pracy. Doświadczony prawnik z kilkunastoletnią praktyką zawodową w szeroko rozumianym prawie pracy i HR. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, autor artykułów i wypowiedzi eksperckich w prasie branżowej. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych nad aktami prawnymi w zakresie prawa pracy.

Adam Dawidziuk
Członek zarządu 7bulls.com

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania projektami i inwestycjami związanymi z wdrażaniem nowych technologii i innowacją, członek zarządu 7bulls.com (softwarehouse ze statusem Centrum Badawczo Rozwojowego w Polsce i we Francji). Od ponad 25 lat prowadzi projekty wykorzystujące nowe technologie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w biznesie. Współzałożyciel licznych firm technologicznych, wcześniej również architekt systemów IT, programista, konstruktor elektronik, trener, doradca, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Jarosław Dąbrowski
Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

Z firmą związany od 1991 roku. Uczestniczył w uruchomieniu pierwszego systemu on-line IGT w kolekturach Totalizatora Sportowego. Od 2008 roku odpowiedzialny za dostawy technologiczne oraz wdrażanie systemów loteryjnych IGT dla klientów we Wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Nadzorował wdrożenie oprogramowania on-line między innymi dla loterii na Słowacji, w Estonii, Szwajcarii, Izraelu, Turcji
i na Litwie. Ma na koncie sukces konwersji systemu on-line dla najbardziej zaawansowanej na świecie technologicznie loterii Veikkaus w Finlandii. Jako szef warszawskiego centrum technologicznego IGT w Polsce, między innymi aktywnie wspiera działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży nowych technologii. Nagrodzony w 2017 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy za swoją działalność w tym obszarze. W wolnych chwilach oddaje się pasji fotografowania samolotów.

Monika Fedorczuk
Ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zespołów Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w  Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, badaniach efektywności podstawowych instrumentów rynku pracy oraz przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy.
Ekspertka w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących, autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.


 

prof. Mirosław Grewiński
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Prezes  ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezes ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Członek m.in. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich.

Autor, współautor, redaktor blisko 300 publikacji naukowych. Wykładał gościnnie na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. 

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

Monika Hryniszyn
Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR zarówno wspierając klientów jak i działają wewnątrz organizacji, choć nie ilość lat, a ilość przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil. Od wielu lat buduje marki pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Piotr Krupa
Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną

Od ponad 8 lat zawodowo związany z KRUK S.A. Od blisko 3 lat na stanowisku kierownika Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację polityki HR w polskiej części Grupy KRUK. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WSB Wrocław.

Agnieszka Krzemień
Manager linii biznesowej Right Management, ManpowerGroup

Zarządza rozwojem biznesu i marki Right Management w ManpowerGroup. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w zakresie: career mobility, outplacement, zarządzanie talentami oraz budowania przywództwa w organizacji. Ekspert w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacji i rozwoju kompetencji na rynku w dobie transformacji cyfrowej. Jako Lider Projektu Experis Academy w Polsce współtworzy rozwiązania dla Klientów w zakresie rozwoju kompetencji kandydatów i pracowników na współczesnym rynku pracy (programy up-skillingu i re-skillingu). Realizuje indywidualne i grupowe programy rozwojowe dla osób w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby
w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Dagmara Krzesińska
Prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Od 2017 roku prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wcześniej przez kilkanaście lat w UPC Polska odpowiedzialna za reputację spółki oraz politykę CSR. Współpracuje z administracją publiczną jako ekspert m.in. z obszaru CSR (zespoły robocze przy MR), cybersecurity (jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Safer Internet Polska, współtworzyła założenia Certyfikatów UKE), edukacji cyfrowej i life-long learning oraz innowacji. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz w latach 2017-2018 Rady Fundacji Aktywizacja. Członkini Rady 17 na rzecz realizacji celów ONZ. Realizowała wiele nowatorskich projektów, nagradzanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 9 lat samodzielnie prowadzi w ramach wolontariatu kompetencji projekt edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa nieletnich w sieci oraz jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Wieloletnia członkini ZHP.

Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju.


 

Jacek Męcina
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prof. UW prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.
Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Ewelina Pietrzak-Wojnicz
Ekspertka projektu Równość w biznesie

Radca prawny i właściciel kancelarii  specjalizującej się w prawie pracy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz były członek rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Trenerka biznesu, szkoleniowiec, pełnomocnik firm ds. przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji. Autorka komentarzy
i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy .

Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi
w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Prof. Arkadiusz Sobczyk
Profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa
Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Radca prawny o rozległym doświadczeniu, wielokrotnie uznawany w renomowanym rankingu Chambers and Partners jako Eminent Lawyer. Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej. Bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym dyrektorów HR oraz zarządy spółek kapitałowych, w tym także spółek międzynarodowych.

Tina Sobocińska
Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

Lider HR i biznesu z 20-letniem doświadczeniem w obszarze Human Capital Management, jurorka i prelegentka podczas branżowych konkursów i konferencji. Zadeklarowana zwolenniczka życia na szóstym biegu, z ciągłym apetytem na nowe wyzwania. Zafascynowana Afryką zdobywczyni Kilimandżaro. Szczyty zdobywa nie tyko w górach, ale również w biznesie. Jej wyróżniki to nieszablonowe pomysły, niewyczerpane pokłady energii i umiejętność łączenia wyjątkowych ludzi. Efekt? Jest inicjatorką Digital HR Champions, networku praktyków rozwiązań chmurowych i transformacji biznesowej. Promotorka czerpania z potencjału nowych technologii. Kreatorka rozwiązania związanego z digitalizacją procesów HR, które stało się pilotem dla innych krajów Grupy DP DHL. Zwolenniczka idei CDR (Corporate Digital Responsibility), którą obok działań CSR, uważa za kluczową w projektowaniu kompleksowej strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Bartosz Tomanek
Senior Associate w zespole prawa pracy SSW

Adwokat z doświadczeniem zarówno z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Doradza także przy pracowniczych aspektach transakcji M&A.
Z powodzeniem doradza pracodawcom przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy, a także stosunków cywilnoprawnych z menedżerami średniego i wysokiego szczebla. Wspiera pracodawców przy opracowywaniu polityk retencyjnych i motywacyjnych. Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie zwolnień grupowych czy przejścia zakładów pracy. W ramach swojej praktyki pomaga pracodawcom w relacjach ze związkami zawodowymi. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań wewnętrznych związanych z zarzutami mobbingu, molestowania seksualnego czy nadużyć kadry menedżerskiej. Opracowuje i przeprowadza szkolenia z szeroko rozumianego prawa pracy dla kadry menedżerskiej oraz działów HR. Autor szeregu artykułów w prasie codziennej oraz periodyku naukowym.


 

Katarzyna Trochimiak
Design Researcher

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i szkoły Consumer Intelligence PTBRiO. Badaczka z praktycznym doświadczeniem w HR i marketingu w międzynarodowych korporacjach i małych, rodzinnych firmach. Projektowała
i wdrażała rozwiązania w obszarze People & Organisational Development. Koordynuje i realizuje badania jakościowe
z obszaru m.in. candidate i employee experience, customer experience, service design. Wierzy, że stworzenie lepszego świata jest możliwe dzięki projektowaniu rozwiązań, które uwzględniają człowieka (nie tylko konsumenta czy użytkownika), jego potrzeby, wartości, dążenia, ograniczenia. Ciągłe doskonalenie się i uczenie to jej znaki rozpoznawcze.

 

Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym
i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

Izabela Wilk
Service Designer

Jako przedstawicielka pokolenia "Z" aktywnie brała udział w projekcie Manager Designer na Politechnice Lubelskiej. Wykorzystując metodologię Service Design wraz z zespołem opracowywała koncepcję robota dla osób z demencją starczą. To działanie uświadomiło jej, że bez badania nie ma dobrego projektowania.

W Lubelskiej Grupie Badawczej wzbogacała swoje doświadczenie dzięki odkrywaniu prawdziwych potrzeb uczestników projektu badawczego, a także dzięki dopatrywaniu się sensu problemu chociażby w niepozornym komentarzu w sieci.
Jest pasjonatką foresightów, bo wierzy, że badania przyszłości są ogromnym źródłem inspiracji do zmian.
Szczególnie w obszarze budowania nowych modeli biznesowych, relacji międzyludzkich i troski o naszą planetę.

Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem
w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor książki "Unijna reforma ochrony danych osobowych."

Robert Zapotoczny
Prezes PFR Portal PPK

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym na stanowisku dyrektora sprzedaży. Od 2016 r. członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za informowanie i promowanie PPK.

Grzegorz Baczewski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS   i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Marcin Cetnarowicz
Radca prawny, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Lider praktyki prawa pracy. Doświadczony prawnik z kilkunastoletnią praktyką zawodową w szeroko rozumianym prawie pracy i HR. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, autor artykułów i wypowiedzi eksperckich w prasie branżowej. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych nad aktami prawnymi w zakresie prawa pracy.

Adam Dawidziuk
Członek zarządu 7bulls.com

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania projektami i inwestycjami związanymi z wdrażaniem nowych technologii i innowacją, członek zarządu 7bulls.com (softwarehouse ze statusem Centrum Badawczo Rozwojowego w Polsce i we Francji). Od ponad 25 lat prowadzi projekty wykorzystujące nowe technologie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w biznesie. Współzałożyciel licznych firm technologicznych, wcześniej również architekt systemów IT, programista, konstruktor elektronik, trener, doradca, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Jarosław Dąbrowski
Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

Z firmą związany od 1991 roku. Uczestniczył w uruchomieniu pierwszego systemu on-line IGT w kolekturach Totalizatora Sportowego. Od 2008 roku odpowiedzialny za dostawy technologiczne oraz wdrażanie systemów loteryjnych IGT dla klientów we Wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Nadzorował wdrożenie oprogramowania on-line między innymi dla loterii na Słowacji, w Estonii, Szwajcarii, Izraelu, Turcji
i na Litwie. Ma na koncie sukces konwersji systemu on-line dla najbardziej zaawansowanej na świecie technologicznie loterii Veikkaus w Finlandii. Jako szef warszawskiego centrum technologicznego IGT w Polsce, między innymi aktywnie wspiera działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży nowych technologii. Nagrodzony w 2017 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy za swoją działalność w tym obszarze. W wolnych chwilach oddaje się pasji fotografowania samolotów.

Monika Fedorczuk
Ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zespołów Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w  Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, badaniach efektywności podstawowych instrumentów rynku pracy oraz przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy.
Ekspertka w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących, autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.


 

Joanna Gawęda
Biuro Redakcyjne PFR Portal PPK
prof. Mirosław Grewiński
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Prezes  ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezes ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Członek m.in. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich.

Autor, współautor, redaktor blisko 300 publikacji naukowych. Wykładał gościnnie na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. 

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

Julianna Jakubowska
Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale prawa i administracji oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu na SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Dotychczasowa kariera zawodowa i doświadczenie związane było ze sprzedażą w branży elektroenergetycznej i współpracą z Zakładami Energetycznymi, Generalnymi Wykonawcami, inspektorami nadzoru i projektantami. Od stycznia 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za region mazowiecki i łódzki. Zainteresowania: coaching, śpiew, taniec.
 

Monika Hryniszyn
Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR zarówno wspierając klientów jak i działają wewnątrz organizacji, choć nie ilość lat, a ilość przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil. Od wielu lat buduje marki pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Piotr Krupa
Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną

Od ponad 8 lat zawodowo związany z KRUK S.A. Od blisko 3 lat na stanowisku kierownika Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację polityki HR w polskiej części Grupy KRUK. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WSB Wrocław.

Agnieszka Krzemień
Manager linii biznesowej Right Management, ManpowerGroup

Zarządza rozwojem biznesu i marki Right Management w ManpowerGroup. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w zakresie: career mobility, outplacement, zarządzanie talentami oraz budowania przywództwa w organizacji. Ekspert w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacji i rozwoju kompetencji na rynku w dobie transformacji cyfrowej. Jako Lider Projektu Experis Academy w Polsce współtworzy rozwiązania dla Klientów w zakresie rozwoju kompetencji kandydatów i pracowników na współczesnym rynku pracy (programy up-skillingu i re-skillingu). Realizuje indywidualne i grupowe programy rozwojowe dla osób w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby
w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Dagmara Krzesińska
Prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Od 2017 roku prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wcześniej przez kilkanaście lat w UPC Polska odpowiedzialna za reputację spółki oraz politykę CSR. Współpracuje z administracją publiczną jako ekspert m.in. z obszaru CSR (zespoły robocze przy MR), cybersecurity (jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Safer Internet Polska, współtworzyła założenia Certyfikatów UKE), edukacji cyfrowej i life-long learning oraz innowacji. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz w latach 2017-2018 Rady Fundacji Aktywizacja. Członkini Rady 17 na rzecz realizacji celów ONZ. Realizowała wiele nowatorskich projektów, nagradzanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 9 lat samodzielnie prowadzi w ramach wolontariatu kompetencji projekt edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa nieletnich w sieci oraz jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Wieloletnia członkini ZHP.

Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju.


 

Jacek Męcina
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prof. UW prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.
Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Ewelina Pietrzak-Wojnicz
Ekspertka projektu Równość w biznesie

Radca prawny i właściciel kancelarii  specjalizującej się w prawie pracy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz były członek rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Trenerka biznesu, szkoleniowiec, pełnomocnik firm ds. przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji. Autorka komentarzy
i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy .

Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi
w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Dariusz Selak
Dyrektor Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w zarządzaniu sprzedażą, operacjami oraz obszarami rozwojowymi na poziomie wyodrębnionych części biznesowych w obszarze B2C i B2B. Długoletnia kariera menadżerska ukształtowana w czołowych instytucjach finansowych, związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych na SGH, obecnie słuchacz programu Executive MBA. Od grudnia 2018 członek zespołu wdrażającego PPK na stanowisku Dyrektora Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK Sp. z o.o. Odpowiada za obszar współpracy z pracodawcami oraz organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.     

 

Prof. Arkadiusz Sobczyk
Profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa
Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Radca prawny o rozległym doświadczeniu, wielokrotnie uznawany w renomowanym rankingu Chambers and Partners jako Eminent Lawyer. Wybitny specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej. Bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym dyrektorów HR oraz zarządy spółek kapitałowych, w tym także spółek międzynarodowych.

Tina Sobocińska
Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

Lider HR i biznesu z 20-letniem doświadczeniem w obszarze Human Capital Management, jurorka i prelegentka podczas branżowych konkursów i konferencji. Zadeklarowana zwolenniczka życia na szóstym biegu, z ciągłym apetytem na nowe wyzwania. Zafascynowana Afryką zdobywczyni Kilimandżaro. Szczyty zdobywa nie tyko w górach, ale również w biznesie. Jej wyróżniki to nieszablonowe pomysły, niewyczerpane pokłady energii i umiejętność łączenia wyjątkowych ludzi. Efekt? Jest inicjatorką Digital HR Champions, networku praktyków rozwiązań chmurowych i transformacji biznesowej. Promotorka czerpania z potencjału nowych technologii. Kreatorka rozwiązania związanego z digitalizacją procesów HR, które stało się pilotem dla innych krajów Grupy DP DHL. Zwolenniczka idei CDR (Corporate Digital Responsibility), którą obok działań CSR, uważa za kluczową w projektowaniu kompleksowej strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Bartosz Tomanek
Senior Associate w zespole prawa pracy SSW

Adwokat z doświadczeniem zarówno z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Doradza także przy pracowniczych aspektach transakcji M&A.
Z powodzeniem doradza pracodawcom przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy, a także stosunków cywilnoprawnych z menedżerami średniego i wysokiego szczebla. Wspiera pracodawców przy opracowywaniu polityk retencyjnych i motywacyjnych. Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie zwolnień grupowych czy przejścia zakładów pracy. W ramach swojej praktyki pomaga pracodawcom w relacjach ze związkami zawodowymi. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań wewnętrznych związanych z zarzutami mobbingu, molestowania seksualnego czy nadużyć kadry menedżerskiej. Opracowuje i przeprowadza szkolenia z szeroko rozumianego prawa pracy dla kadry menedżerskiej oraz działów HR. Autor szeregu artykułów w prasie codziennej oraz periodyku naukowym.


 

Katarzyna Trochimiak
Design Researcher

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i szkoły Consumer Intelligence PTBRiO. Badaczka z praktycznym doświadczeniem w HR i marketingu w międzynarodowych korporacjach i małych, rodzinnych firmach. Projektowała
i wdrażała rozwiązania w obszarze People & Organisational Development. Koordynuje i realizuje badania jakościowe
z obszaru m.in. candidate i employee experience, customer experience, service design. Wierzy, że stworzenie lepszego świata jest możliwe dzięki projektowaniu rozwiązań, które uwzględniają człowieka (nie tylko konsumenta czy użytkownika), jego potrzeby, wartości, dążenia, ograniczenia. Ciągłe doskonalenie się i uczenie to jej znaki rozpoznawcze.

 

Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym
i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

Anna Wijkowska
Biuro Redakcyjne PFR Portal PPK
Izabela Wilk
Service Designer

Jako przedstawicielka pokolenia "Z" aktywnie brała udział w projekcie Manager Designer na Politechnice Lubelskiej. Wykorzystując metodologię Service Design wraz z zespołem opracowywała koncepcję robota dla osób z demencją starczą. To działanie uświadomiło jej, że bez badania nie ma dobrego projektowania.

W Lubelskiej Grupie Badawczej wzbogacała swoje doświadczenie dzięki odkrywaniu prawdziwych potrzeb uczestników projektu badawczego, a także dzięki dopatrywaniu się sensu problemu chociażby w niepozornym komentarzu w sieci.
Jest pasjonatką foresightów, bo wierzy, że badania przyszłości są ogromnym źródłem inspiracji do zmian.
Szczególnie w obszarze budowania nowych modeli biznesowych, relacji międzyludzkich i troski o naszą planetę.

Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem
w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor książki "Unijna reforma ochrony danych osobowych."

Robert Zapotoczny
Prezes PFR Portal PPK

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym na stanowisku dyrektora sprzedaży. Od 2016 r. członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za informowanie i promowanie PPK.

Grzegorz Baczewski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS   i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Marcin Cetnarowicz
Radca prawny, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Lider praktyki prawa pracy. Doświadczony prawnik z kilkunastoletnią praktyką zawodową w szeroko rozumianym prawie pracy i HR. Uczestnik i prelegent wielu konferencji, autor artykułów i wypowiedzi eksperckich w prasie branżowej. Aktywny uczestnik prac legislacyjnych nad aktami prawnymi w zakresie prawa pracy.

Wiesława Czarnecka – Stańczak   
Dyrektor ds. Zarządzania Personelem, Siemens Sp. z o.o.

Odpowiada za całokształt działań personalnych w firmie zarówno w zakresie udziału w kształtowaniu strategii personalnej, doradztwa personalnego dla managerów liniowych, jak i usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, wprowadza kulturę mentoringową w organizacji. Jest aktywnym mentorem.
Wcześniejsze doświadczenia z zakresu zarządzania personelem zdobyła w firmie ABB. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków pedagogika i socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.


 

Adam Dawidziuk
Grupa Doradcza Ockham

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania projektami i inwestycjami związanymi z wdrażaniem nowych technologii i innowacją, członek zarządu 7bulls.com (softwarehouse ze statusem Centrum Badawczo Rozwojowego w Polsce i we Francji). Od ponad 25 lat prowadzi projekty wykorzystujące nowe technologie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w biznesie. Współzałożyciel licznych firm technologicznych, wcześniej również architekt systemów IT, programista, konstruktor elektronik, trener, doradca, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Jarosław Dąbrowski
Dyrektor ds. Technologii, Członek Zarządu IGT Poland

Z firmą związany od 1991 roku. Uczestniczył w uruchomieniu pierwszego systemu on-line IGT w kolekturach Totalizatora Sportowego. Od 2008 roku odpowiedzialny za dostawy technologiczne oraz wdrażanie systemów loteryjnych IGT dla klientów we Wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Nadzorował wdrożenie oprogramowania on-line między innymi dla loterii na Słowacji, w Estonii, Szwajcarii, Izraelu, Turcji
i na Litwie. Ma na koncie sukces konwersji systemu on-line dla najbardziej zaawansowanej na świecie technologicznie loterii Veikkaus w Finlandii. Jako szef warszawskiego centrum technologicznego IGT w Polsce, między innymi aktywnie wspiera działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży nowych technologii. Nagrodzony w 2017 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy za swoją działalność w tym obszarze. W wolnych chwilach oddaje się pasji fotografowania samolotów.

Michał Duniec
Prezes Zarządu Analizy Online

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review).
Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers. W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA.
Wieloletni prelegent konferencji finansowych i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży. 

Monika Fedorczuk
Ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zespołów Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w  Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, badaniach efektywności podstawowych instrumentów rynku pracy oraz przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy.
Ekspertka w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących, autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.


 

Joanna Gawęda
Biuro Redakcyjne PFR Portal PPK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studiów podyplomowych SGH z zakresu finansów i rachunkowości. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych SGH z zakresu ekonomii i prawa rynku kapitałowego. Wieloletni inspektor kontroli ZUS, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych. Autorka publikacji z obszaru ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz PPK.
Ekspert w Biurze Redakcyjnym PFR Portal PPK Sp. z o.o., które odpowiada za merytoryczne wsparcie wdrożenia PPK. Bierze udział w uzgadnianiu z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami stanowisk w zakresie zagadnień dotyczących funkcjonowania PPK .


 

prof. Mirosław Grewiński
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Prezes  ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezes ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Członek m.in. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich.

Autor, współautor, redaktor blisko 300 publikacji naukowych. Wykładał gościnnie na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. 

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

Ewa Jakubczyk-Cały
Partner Zarządzający PKF Consult

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 27 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Współautorka książek branżowych i autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Julianna Jakubowska
Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale prawa i administracji oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu na SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Dotychczasowa kariera zawodowa i doświadczenie związane było ze sprzedażą w branży elektroenergetycznej i współpracą z Zakładami Energetycznymi, Generalnymi Wykonawcami, inspektorami nadzoru i projektantami. Od stycznia 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za region mazowiecki i łódzki. Zainteresowania: coaching, śpiew, taniec.
 

Monika Hryniszyn
Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad, ekspertka Polskiego Forum HR

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR zarówno wspierając klientów jak i działają wewnątrz organizacji, choć nie ilość lat, a ilość przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil. Od wielu lat buduje marki pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Maria Kamińska
Kierownik zespołu administracji kadrowej, Sabre Polska

Kierownik zespołu administracji kadrowej w firmie Sabre Polska działającej w branży IT. Codzienne obowiązki obejmują koordynację zespołu administracji kadrowej, przygotowywanie dokumentów pracowniczych, operacyjny nadzór nad procesami i procedurami. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procesów i programów w obszarze HR. W życiu prywatnym interesuje się fotografią i kulturą Włoch.

Tomasz Klekowski
Ekspert Transformacji Cyfrowej, Rada ds. Kompetencji Sektora IT

Ekspert i popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme. Wśród różnorodnych hobby wymienianych przez Tomasza Klekowskiego dominuje sport.

Piotr Krupa
Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, KRUK S.A.

Od ponad 8 lat zawodowo związany z KRUK S.A. Od blisko 3 lat na stanowisku kierownika Departamentu Zarządzania Polityką Personalną, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację polityki HR w polskiej części Grupy KRUK. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WSB Wrocław.

Tomasz Krygier
Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Długoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, współpracy z sektorem MSP. Od 15 lat trener rozwoju osobistego w instytucjach telekomunikacyjnych , w tym Orange Polska.
Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region Małopolski.
Prywatnie miłośnik dobrej muzyki, literatury.


 

Agnieszka Krzemień
Manager linii biznesowej Right Management, ManpowerGroup, ekspertka Polskiego Forum HR

Zarządza rozwojem biznesu i marki Right Management w ManpowerGroup. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w zakresie: career mobility, outplacement, zarządzanie talentami oraz budowania przywództwa w organizacji. Ekspert w obszarze zarządzania różnorodnością w organizacji i rozwoju kompetencji na rynku w dobie transformacji cyfrowej. Jako Lider Projektu Experis Academy w Polsce współtworzy rozwiązania dla Klientów w zakresie rozwoju kompetencji kandydatów i pracowników na współczesnym rynku pracy (programy up-skillingu i re-skillingu). Realizuje indywidualne i grupowe programy rozwojowe dla osób w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby
w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Dagmara Krzesińska
Prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Od 2017 roku prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wcześniej przez kilkanaście lat w UPC Polska odpowiedzialna za reputację spółki oraz politykę CSR. Współpracuje z administracją publiczną jako ekspert m.in. z obszaru CSR (zespoły robocze przy MR), cybersecurity (jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Safer Internet Polska, współtworzyła założenia Certyfikatów UKE), edukacji cyfrowej i life-long learning oraz innowacji. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz w latach 2017-2018 Rady Fundacji Aktywizacja. Członkini Rady 17 na rzecz realizacji celów ONZ. Realizowała wiele nowatorskich projektów, nagradzanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 9 lat samodzielnie prowadzi w ramach wolontariatu kompetencji projekt edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa nieletnich w sieci oraz jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Wieloletnia członkini ZHP.

Liwiusz Laska
Adwokat, doktor nauk prawnych

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący praktykę w zakresie procesów sądowych w sprawach prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Expert prawny OPZZ. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych sytuacji związków zawodowych i przyszłości pracy. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prac legislacyjnych oraz w prowadzeniu obrony interesów przedsiębiorstw przed masowymi roszczeniami odszkodowawczymi. Prowadzi stronę Przyszłość Pracy na fb.

Piotr Marczuk
Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft

Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft. Jest odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zajmuje się również wszelkimi tematami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi branży IT. Odpowiada także za wsparcie lokalnych oddziałów Microsoftu w zakresie współpracy z organami administracji w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie i w Kazachstanie.
W 2017 r został wybrany na prezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest również członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan, wiceprezesem Związku Pracodawców i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR a także członkiem Rady Programowej Fundacji Digital Poland oraz Rady Programowej Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”.
Piotr Marczuk jest absolwentem prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. 

Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju.


 

Jacek Męcina
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prof. UW prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.
Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Ewelina Pietrzak-Wojnicz
Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Eweliny Pietrzak-Wojniczk,
Ekspertka projektu Równość w biznesie

Radca prawny i właściciel kancelarii  specjalizującej się w prawie pracy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz były członek rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Trenerka biznesu, szkoleniowiec, pełnomocnik firm ds. przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji. Autorka komentarzy
i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy .

Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi
w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Dariusz Selak
Dyrektor Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w zarządzaniu sprzedażą, operacjami oraz obszarami rozwojowymi na poziomie wyodrębnionych części biznesowych w obszarze B2C i B2B. Długoletnia kariera menadżerska ukształtowana w czołowych instytucjach finansowych, związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych na SGH, obecnie słuchacz programu Executive MBA. Od grudnia 2018 członek zespołu wdrażającego PPK  na stanowisku Dyrektora Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK Sp. z o.o.. Zarządza zespołem Ekspertów Regionalnych PKK oraz procesem ogólnopolskich szkoleń i konferencji, odpowiada również za obszar współpracy z wszystkimi interesariuszami rynku, w szczególności z organizacjami pracodawców i pracowników.     

  
 

Adam Seoudi
Menedżer ds. Wynagrodzeń i świadczeń, Capgemini Polska

 

Praktyk  związany z branżą SSC/BPO, odpowiedzialny za zarządzanie wynagrodzeniami. Specjalizuje się w automatyzacji procesów HR z zastosowaniem najnowszych technologii, analityce i poprawie efektywnośći systemów wynagrodzeń oraz budowie systemów motywacyjnych. Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W 2019 roku wdrożył PPK w spółce zatrudniającej ponad 9 tysięcy pracowników.
  

Marzanna Sobaniec
Adwokat, Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sporach biznesowych, w tym w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w mediacjach.
Główne obszary jej praktyki to rozwiązywanie sporów, arbitraż i kwestie związane z prawem upadłościowym, restrukturyzacją, zamówieniami publicznymi, w tym reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Posiada także doświadczenie w postępowaniu przed Sądami arbitrażowym ad hoc działającymi w oparciu o zasady Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL.
Od ponad dekady reprezentuje klientów w licznych postępowaniach administracyjnych oraz sądowych i arbitrażowych obejmujących różne jurysdykcje oraz sektory, w tym budowlany, nieruchomości, bankowy, FMCG. Doradza zarówno klientom międzynarodowym jak i polskim, w tym spółkom Skarbu Państwa. 

Tina Sobocińska
Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji w DHL Parcel

Lider HR i biznesu z 20-letniem doświadczeniem w obszarze Human Capital Management, jurorka i prelegentka podczas branżowych konkursów i konferencji. Zadeklarowana zwolenniczka życia na szóstym biegu, z ciągłym apetytem na nowe wyzwania. Zafascynowana Afryką zdobywczyni Kilimandżaro. Szczyty zdobywa nie tyko w górach, ale również w biznesie. Jej wyróżniki to nieszablonowe pomysły, niewyczerpane pokłady energii i umiejętność łączenia wyjątkowych ludzi. Efekt? Jest inicjatorką Digital HR Champions, networku praktyków rozwiązań chmurowych i transformacji biznesowej. Promotorka czerpania z potencjału nowych technologii. Kreatorka rozwiązania związanego z digitalizacją procesów HR, które stało się pilotem dla innych krajów Grupy DP DHL. Zwolenniczka idei CDR (Corporate Digital Responsibility), którą obok działań CSR, uważa za kluczową w projektowaniu kompleksowej strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Jakub Świtluk
Mediator, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej mediator.waw.pl

Dyplomowany trener i wykładowca, mediator Centrum Mediacji Lewiatan oraz mediator stały z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, a także członek Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Polskiego Centrum Mediacji, Międzynarodowego Centrum Mediacji, Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Obok specjalizacji gospodarczej (m.in. budownictwo i drogi, zamówienia publiczne, finanse i usługi profesjonalne, IT i e-commerce, energetyka i górnictwo, media i reklama, farmacja i FMCG) prowadzi również sprawy pracownicze, cywilne, rodzinne, administracyjne, karne i nieletnich. Popularyzator mediacji: inicjator i koordynator dyżurów mediatorów w kilkunastu sądach Warszawy i okolic 2011-15, pomysłodawca wyróżnienia KNF „Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji” 2014, uczestnik dziesiątek branżowych wydarzeń (niekiedy prelegent, organizator) oraz twórca ich jedynego ogólnopolskiego kalendarium: oMediacji.pl. Uczy mediować od 2012, prowadząc szkolenia, staże, konsultacje i zajęcia na studiach podyplomowych.
Jako „emerytowany” przewodnik górski, wciąż ceni różnorodność krajobrazów i kultur (odwiedził 50 krajów na 5 kontynentach).


 

Bartosz Tomanek
Senior Associate w zespole prawa pracy SSW

Adwokat z doświadczeniem zarówno z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Doradza także przy pracowniczych aspektach transakcji M&A.
Z powodzeniem doradza pracodawcom przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy, a także stosunków cywilnoprawnych z menedżerami średniego i wysokiego szczebla. Wspiera pracodawców przy opracowywaniu polityk retencyjnych i motywacyjnych. Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie zwolnień grupowych czy przejścia zakładów pracy. W ramach swojej praktyki pomaga pracodawcom w relacjach ze związkami zawodowymi. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań wewnętrznych związanych z zarzutami mobbingu, molestowania seksualnego czy nadużyć kadry menedżerskiej. Opracowuje i przeprowadza szkolenia z szeroko rozumianego prawa pracy dla kadry menedżerskiej oraz działów HR. Autor szeregu artykułów w prasie codziennej oraz periodyku naukowym.


 

Katarzyna Trochimiak
Design Researcher, Fuzers

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i szkoły Consumer Intelligence PTBRiO. Badaczka z praktycznym doświadczeniem w HR i marketingu w międzynarodowych korporacjach i małych, rodzinnych firmach. Projektowała
i wdrażała rozwiązania w obszarze People & Organisational Development. Koordynuje i realizuje badania jakościowe
z obszaru m.in. candidate i employee experience, customer experience, service design. Wierzy, że stworzenie lepszego świata jest możliwe dzięki projektowaniu rozwiązań, które uwzględniają człowieka (nie tylko konsumenta czy użytkownika), jego potrzeby, wartości, dążenia, ograniczenia. Ciągłe doskonalenie się i uczenie to jej znaki rozpoznawcze.

 

Marcin Truskawa
Dyrektor Biura Digitalizacji HR w Santander Bank Polska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych i wdrożeniach IT na rynkach polskim i brytyjskim między innymi dla Lloyds Banking Group, UBS, TSB, Virgin Money, RBS, Nestle czy w Grupie PKO. Pasjonat nowych technologii i prostych rozwiązań

Magdalena Waga
Specjalista ds. Płac, Sabre Polska

Starszy Specjalista ds. Płac, w Sabre Polska od 2011 roku. Posiada blisko 12-letnie doświadczenie w obszarze płac oraz administracji kadrowej. Do zakresu najważniejszych obowiązków na obecnym stanowisku należą kompleksowy proces naliczania wynagrodzeń, odpowiedzialność za dokumentację płacową, obsługa pracowników w zakresie tematów płacowych. W wolnym czasie medytuje, spaceruje i czyta. 

Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym
i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

Anna Wijkowska
Biuro Redakcyjne PFR Portal PPK

Radca prawny, od 2010 roku członek OIRP w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dysponuje ugruntowaną wiedzą dotyczącą pracowniczych programów emerytalnych i doświadczeniem w tworzeniu tych programów oraz w codziennym doradztwie pracodawcom prowadzącym takie programy.
Posiada bogate doświadczenie we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznikiem Finansowym oraz Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Z sukcesem prowadziła liczne procesy sądowe. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, PPE i PPK.
Menedżer w Biurze Redakcyjnym PFR Portal PPK Sp. z o.o., które odpowiada za merytoryczne wsparcie wdrożenia PPK. Bierze udział w uzgadnianiu z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami stanowisk w zakresie zagadnień dotyczących funkcjonowania PPK .


 

Izabela Wilk
Service Designer, Fuzers

Jako przedstawicielka pokolenia "Z" aktywnie brała udział w projekcie Manager Designer na Politechnice Lubelskiej. Wykorzystując metodologię Service Design wraz z zespołem opracowywała koncepcję robota dla osób z demencją starczą. To działanie uświadomiło jej, że bez badania nie ma dobrego projektowania.

W Lubelskiej Grupie Badawczej wzbogacała swoje doświadczenie dzięki odkrywaniu prawdziwych potrzeb uczestników projektu badawczego, a także dzięki dopatrywaniu się sensu problemu chociażby w niepozornym komentarzu w sieci.
Jest pasjonatką foresightów, bo wierzy, że badania przyszłości są ogromnym źródłem inspiracji do zmian.
Szczególnie w obszarze budowania nowych modeli biznesowych, relacji międzyludzkich i troski o naszą planetę.

Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Violetta Wysok
Radca prawnym w Kancelarii Wysok i Wysok Radcowie Prawni Sp.p. i mediator w CM Lewiatan

Od ponad dwudziestu lat wspiera pracodawców w rozwiązywaniu różnorodnych problemów z obszaru HR. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w CMS Cameron McKenna, gdzie pracowała przez ponad 9 lat.
Jest też praktykującym mediatorem. Przeprowadziła kilkaset mediacji. Była organizatorem i wieloletnim Kierownikiem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


 

Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem
w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor książki "Unijna reforma ochrony danych osobowych."

Robert Zapotoczny
Prezes PFR Portal PPK

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym na stanowisku dyrektora sprzedaży. Od 2016 r. członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za informowanie i promowanie PPK.

@2018 Konfederacja Lewiatan

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon