Kilkudziesięciu ekspertów w zakresie prawa pracy, kadr i kształtowania kompetencji. Przedstawiciele biznesu oraz administracji. 

ola piotrowska2.jpg
Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Współautorka książki "Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz."

Anna Wicha12.jpg
Anna Wicha
Prezes Zarządu Polskiego Forum HR

Od blisko 20 lat na związana z firmą Adecco, gdzie w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii.  Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Jest także członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  -  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 -  czyli wśród 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie.  W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Przez Magazyn „Osobowości i Sukcesy" nagrodzona tytułem Człowiek Sukcesu 2019.  Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym i parlamentarnym -  w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze czynny udział w istotnych - polskich i międzynarodowych  konferencjach oraz sympozjach - dotyczących rynku pracy.

FOTO PWY22.jpg
Paweł Wyrębek
Adwokat w SSW Pragmatic Solutions

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Paweł jest również doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Fedorczuk Monika ok.jpg
Monika Fedorczuk
Ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zespołów Rady Dialogu Społecznego.
W latach 2012 – 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w  Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, badaniach efektywności podstawowych instrumentów rynku pracy oraz przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy.
Ekspertka w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących, autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.


 

Małgorzata Furtak.png

Specjalizuje się w tworzeniu strategicznych programów rozwoju pracowników. Tworzy kompleksowe plany  rozwoju karier w dużych, wielokulturowych przedsiębiorstwach. Promuje skuteczne i mierzalne strategie troski o dobrostan  pracowników.
 

Anita Gwarek.jpg
Anita Gwarek
Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Prawnik, legislator, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego zwłaszcza ze zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy prowadząc wykłady i uczestnicząc w konferencjach.

Monika Hryniszyn Randstad.jpg
Monika Hryniszyn
Dyrektorka linii biznesowej HR Consultancy i Managing Director RandstadRisesmart, ekspertka Polskiego Forum HR

Dyrektor linii biznesowej HR Consultancy i Dyrektor Personalny w Randstad - firmie HR będącej nr. 1 na świecie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w obszarze HR, choć nie ilość lat, a wdrożonych projektów i przeprowadzonych zmian świadczy o jej doświadczeniu. Przed rozpoczęciem pracy na obecnym stanowisku pracowała w consultingu i prowadziła międzynarodowe projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów firmy Accenture. Wcześniej piastowała stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie Statoil (obecnie CircleK). Od wielu lat buduje strategie i procesy HR dla pracodawców i dba o kreowanie angażującego środowiska pracy.  Absolwentka Psychologii i Coach. 

Agnieszka Jagiełka photo.jpg
Agnieszka Jagiełka
Partner Zarządzający oraz Head of Sales and Marketing w Lee Hecht Harrison Polska, ekspertka Polskiego Forum HR

20 lat doświadczenia w konsultingu głównie w obszarze zarządzania zmianami, outplacemencie, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz komunikacji w projektach reorganizacyjnych. Członek zarządu LHH Polska, odpowiedzialna bezpośrednio za rozwój biznesu poprzez pracę oraz kierowanie zróżnicowanym wiekowo i pokoleniowo zespołem sprzedaży. Certyfikowany asesor SHL oraz narzędzi do oceny 360 stopni OSTENDI Polska. Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Warszawski)

_T0C9669.jpg
Julianna Jakubowska
Zastępca Dyrektora Biura Redakcji i Szkoleń

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami oraz z zakresu coachingu i mentoringu na SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Dotychczasowa kariera zawodowa i doświadczenie związane było ze sprzedażą w branży elektroenergetycznej i współpracą z Zakładami Energetycznymi, Generalnymi Wykonawcami, inspektorami nadzoru i projektantami.  

Od maja 2020 Zastępca Dyrektora w Biurze Relacji z Klientami PFR Portal PPK. Zainteresowania: coaching, śpiew, taniec.

Iwona Janus.png
Iwona Janus

Psycholog, doradca, ekspert troski o dobrostan człowieka. Prowadzi własną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz Fundację GrowSPACE, która promuje strategiczne podejście do programów well-being, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Doradza w tym zakresie firmom.

Marcin Jóźko.png
Marcin Jóźko
Zastępca Dyrektora Biura Redakcji i Szkoleń

Lokalne Badania Społeczne, Socjolog i lider projektów badawczych. Badacz, analityk, konsultant, autor licznych raportów i opracowań, publicysta i redaktor. Lider przeszło 1000 projektów badawczych, wśród nich dotyczących wspierania przedsiębiorczości, rynku pracy i polityki społecznej.

Agata Kałwińska.jpg
Agata Kałwińska
Prawnik w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie obejmującym zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz prawa korporacyjnego. Doradza w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym m.in. delegowania pracowników w ramach UE oraz państw trzecich, legalizacji pobytu oraz rozliczeń podatkowych cudzoziemców w Polsce.

Anna Karaszewska.jpg
Anna Karaszewska
Prezeska Zarządu Jobs First

Wcześniej CEO Ingeus, międzynarodowego lidera w przywracaniu osób pozostających bez pracy do nowego zatrudnienia. Ekspertka w obszarze zatrudnienia, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pracy w biznesie w zakresie restrukturyzacji, rozwoju kompetencji, rynku pracy i polityki zatrudnienia. Pełniła funkcje menadżerskie w firmach międzynarodowych różnych branż oraz organizacjach biznesowych. Współtworzyła w Polsce partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie skutecznych programów zatrudnienia.  
Członkini Rady Rynku Pracy, organu doradczego przy Ministrze Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Prezeska Kongresu kobiet.

Kinga Kleczewska.JPG
Kinga Kleczewska
Dyrektor ds. personalnych, COLAS POLSKA sp. z o.o.

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem HR. Doświadczenie zdobywała w takich organizacjach jak, m.in. KREISEL, Kompania Piwowarska. Od ponad 5 lat zarządza zespołem HR w grupie Colas w Polsce – w obszarach kadr i płac, HR oraz ochrony danych osobowych. W 2019 roku była odpowiedzialna za przejęcie i integrację HR oddziałów bitumicznych SKANSKA do spółki Colas, która w wyniku przejęcia powiększyła się ponad dwukrotnie. Obszary specjalizacji – reorganizacje i integracje biznesowe, projektowanie i wdrażanie kompleksowego systemu HR, zarządzanie zmianą.Zwolennik podejścia procesowego w kontekście zarządzania personelem i stosowania narzędzi analitycznych przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

356_Klekowski.jpg
Tomasz Klekowski

Ekspert i popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Jest twórcą studiów Biznes.AI, wykładowcą studiów MBA i podyplomowych oraz współpracownikiem grupy doradczej Ockham. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą. Jest inwestorem w funduszach VC i startupach. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości współpracownikiem Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Umieszczony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wśród 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2019 roku. W ciągu ponad 20 lat kariery w międzynarodowych korporacjach był między innymi dyrektorem odpowiedzialnym za rozwój rynku technologii Data Center i Internetu Rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zajmując się sztuczną inteligencją, analityką danych, technologiami chmurowymi, segmentem HPC, 5G oraz cyberbezpieczeństwem.

Agata-Kłodzińska.jpg
Agata Kłodzińska
Ekspert ds. ochrony danych, ODO 24 

Adwokat. Swoje zainteresowania koncentruje na obszarze prawa nowych technologii, które łączy z ochroną danych osobowych poprzez wykonywanie zadań inspektora ochrony danych na rzecz (między innymi) klientów z branży IT.  Audytor wiodący ISO/IEC 27001.  

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli". 

Łukasz Komuda.jpg
Łukasz Komuda

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ponad 20 lat doświadczenia w roli dziennikarza ekonomicznego i redaktora w prasie oraz mediach elektronicznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Od siedmiu lat w sektorze pozarządowym. Na stałe związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie pełni stanowisko eksperta rynku pracy i redaktora portalu Rynekpracy.org. Jest członkiem rady programowej Fundacji Aktywizacja i współpracuje m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacją IDEA Rozwoju, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press. Tłumacz z języka angielskiego – przełożył „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Paula Dembinskiego oraz „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” Simony Beretty i Paula Dembinskiego.

Dawid Korczyński.jpg
Dawid Korczyński
Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i American Development Foundation - University of Illinos i Politechniki Lubelskiej Departament of Marketing and Human Resources. Ukończył wiele kursów i szkoleń.   Posiada długoletnie doświadczenia w marketingu, zarządzaniu zespołem, organizacji i prowadzeniu szkoleń, projektów, zorientowanych na budowę i rozwój produktu i marki. Przez lata związany z przemysłem farmaceutycznym i konferencyjnym. Od grudnia 2018 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region lubelski i mazowiecki.

Agnieszka_Krzemień_Manpower.jpg
Agnieszka Krzemień
Right Management Leader, ekspertka Polskiego Forum HR

Zarządza rozwojem marki Right Management (ManpowerGroup) w Polsce. Współpracuje na poziomie strategicznym i operacyjnym z organizacjami w momencie zmian, przy projektach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji, budując strategie zarządzania talentami, w tym mobliności talentów. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w obszarze redemployment oraz outplacement. Z branżą HR związana od 2007. Trener, certyfikowany konsultant kariery, coach, certyfikowany konsultant Hogan Assessment, wykładowca na uczelniach wyższych w zakresie HRM i coachingu.

Monika Krześniak-Sajewicz.jpg
Monika Krześniak-Sajewicz 
Dziennikarka ekonomiczna portalu Interia.pl, zajmuje się m.in. tematyką emerytalną, prowadzi serwis ppk.interia.pl
Ewa Łabno Falęcka.jpg
Ewa Łabno-Falęcka
Head of Corporate Communication and External Affairs & PR, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Z wykształcenia filolożka. Studiowała w Krakowie, Berlinie i Fryburgu Bryzgowijskim. W latach 1993-1999 pełniła funkcję radcy do spraw kultury w Ambasadzie RP w Bonn. Od 1999 związana z koncernem Daimler w Polsce. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012). Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, dwukrotnie „Dyrektor Marketingu Roku” w konkursie MediaRun, dwukrotnie nominowana do nagrody European Excellence Award; Grand Prix „Businesswoman of the Year” w kategorii „Korporacja” w konkursie „Sukces pisany szminką” (2017). Odznaczona resortową odznaką „Zasłużona dla Transportu RP”, a także odznaczeniem państwowym Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec.

Agnieszka Malczewska-Gortych.jpg
Agnieszka Malczewska-Gortych
Konsultantka ds. zatrudnienia Jobs First  

Psycholog i rehamenadżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarach HR oraz nterwencji kryzysowych, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, a także wsparcia w powrocie do życia społecznego i zawodowego  osób poszkodowanych po ciężkich wypadkach.

Magda Marcinkowska 1.JPG
Magda Marcinkowska

Od ponad 10 lat współpracuje biznesowo z przedstawicielami działów HR w firmach, doradzając i dzieląc się wiedzą w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników. Obecnie działa w obszarze HR Tech w Emplocity. Przybliża firmom możliwości wykorzystania chatbotów w rekrutacji, onboardingu i komunikacji wewnętrznej, za pomocą których można zautomatyzować schematyczne i powtarzalne procesy, a jednocześnie zbudować pozytywne doświadczenia kandydatów i pracowników.

MDDP_Anna Misiak (1) (2).JPG
Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP, szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców

Ekspert w tematyce związanej z opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz osób fizycznych, rozliczaniem polskich oraz zagranicznych dochodów z pracy, kapitałów pieniężnych oraz dochodów z nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące m.in. projekty związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem personelu, współpracą z osobami na umowach cywilnoprawnych i b2b, obciążeniami podatkowymi i ZUS, świadczeniami pracowniczymi, programami motywacyjnymi dla kadry zarządzającej i personelu. Wspomaga pracodawców w postępowaniach podatkowych i kontrolach ZUS. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące doradztwo podatkowe dotyczące spadków, w tym spadków z zagranicy, darowizn, podziału majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów.

Beata Molska1.jpg
Beata Molska
Head of Recruitment & Development Xella Polska

Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem, wykładowcą akademickim oraz wieloletnim dyrektorem personalnym. Z branżą HR jest związana od ponad 20 lat. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat pracowała w branży finansowo- ubezpieczeniowej jako Dyrektor Personalny. od 2018 roku pełni rolę Head of Recruitment & Development w Xella Polska Sp. z o. o. – producenta systemów i energooszczędnych materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor),  gdzie od podstaw zbudowała funkcję „miękkiego HR-u”.Jako certyfikowany coach prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak:  wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi i inne.

rlisicki_1.jpg
Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju.


 

jmecina_1.jpg
Jacek Męcina
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Prof. UW prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.
Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Agata Miętek.jpg
Agata Miętek
Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Adwokat, ekspert z ponad 9-letnim doświadczeniem w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia cudzoziemców. Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego i autorka publikacji z zakresu prawa pracy. Ekspert BCC.

MDDP_Anna Misiak (1).JPG
Anna Misiak
Doradca podatkowy, partner w MDDP, szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców

Ekspert w tematyce związanej z opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz osób fizycznych, rozliczaniem polskich oraz zagranicznych dochodów z pracy, kapitałów pieniężnych oraz dochodów z nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące m.in. projekty związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem personelu, współpracą z osobami na umowach cywilnoprawnych i b2b, obciążeniami podatkowymi i ZUS, świadczeniami pracowniczymi, programami motywacyjnymi dla kadry zarządzającej i personelu. Wspomaga pracodawców w postępowaniach podatkowych i kontrolach ZUS. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące doradztwo podatkowe dotyczące spadków, w tym spadków z zagranicy, darowizn, podziału majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów.

Radziejowski.jpg
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ

W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.
Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.


 

Dariusz_Rak_tlo.jpg
Dariusz Rak
Country Manager, Softgarden e-recruiting

Od ponad dziesięciu lat doradza organizacjom jak zoptymalizować procesy HR-owe. Specjalizuje się we wdrożeniach w firmach klasy enterprise. Z powodzeniem współpracował m.in. z Leroy Merlin, Santander Consumer Bank czy Allianz. Prywatnie miłośnik dwóch kółek.

Ania Smułka.PNG
Anna Smułka

Wspiera firmy w realizacji zadań HR’owych przy wykorzystaniu nowych technologii i automatyzacji. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i doradztwa w obszarze usług HR. Przez wiele lat związana zawodowo z jednym z największych jobboardów w Polsce, gdzie zarządzała zespołem sprzedażowym i portfelem kluczowych klientów. Pasjonatka HR Tech i wykorzystania social media w rekrutacji oraz Employer Brandingu. Aktualnie angażuje chatboty do pracy dla zespołów HR.

Monika Sońta.jpg
Monika Sońta

Badaczka, facylitatorka, wykładowca w Akademii L. Koźmińskiego. Specjalizuje się w projektowaniu programów komunikacji i zaangażowania pracowników z perspektywy akademickiej i biznesowej. Propaguje interdyscyplinarny dialog pomiędzy marketingiem i HR.

Barbara Surdykowska.jpg
Barbara Surdykowska

Prawniczka, ekspertka do spraw prawa pracy w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, korespondentka Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (Eurofound), ekspert Rady Dialogu Społecznego. Zajmuje się praktycznymi aspektami relacji między pracą a kapitałem w szczególności rokowaniami zbiorowymi, autonomicznym dialogiem społecznym (reprezentantka polskich związków zawodowych w negocjacjach europejskich partnerów społecznych dotyczących digitalizacji środowiska pracy) oraz ponadnarodowym wymiarem stosunków przemysłowych. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym ARTUS CEE dotyczącym artykułowania na poziomie UE interesów związków zawodowych z Europy Środkowej i Wschodniej

dominik-swadzba-profile.png
Dominik Swadźba
CEO uPacjenta

Manager, ekspert rynku ochrony zdrowia.  Uczestnik programu “Liderzy Rynku Ochrony Zdrowia w Polsce” oraz członek Stowarzyszenia Młodych Menadżerów Medycyny (MMM). W uPacjenta zajmuje się m.in. wyznaczaniem kierunków rozwoju i odpowiada za kluczowe partnerstwa.

Sesja_MS_Sosial.jpg
Maciej Szeląg
Country Sales Lead Amazon

Absolwent wydziału Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Od początku pracy zawodowej związany z nowoczesnymi technologiami zarówno po stronie ich wykorzystywania w organizacji - Allianz Polska, jak również po stronie dostawców Dell Technology, Microsoft a obecnie Amazon Web Services. Od wielu lat zaangażowany w rozwój wiedzy i adopcji usług chmurowych, obecnie aktywnie wspiera klientów w migracjach oraz projektach z wykorzystaniem usług lidera w tym obszarze - Amazon Web Services. Entuzjasta praktycznego podejścia i efektywnego zarządzania zasobami.

Ewa Ulicz.jpg
Ewa Ulicz
IGT

Dyrektorka ds. Marketingu, ekspertka D&I. Z wykształcenia socjolog, z zawodu marketingowiec, z pasji aktywistka programów troski o zdrowie psychiczne, równość i różnorodność.

Krzysztof Walczak.jpg
Krzysztof Walczak doktor habilitowany nauk prawnych i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek

Specjalizuje się w tematyce współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, wynagradzania i motywowania pracowników, a także fuzji, przejęć i restrukturyzacji zatrudnienia.  Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Wicha1.jpg
Anna Wicha
Dyrektor Sprzedaży w Segmencie Dużych Klientów Poland, Eastern Europe, Middle East and North Africa in The Adecco Group

W Adecco Group od ponad 20 lat. W latach 2007-2019 była prezesem zarządzającym strukturą Adecco w Polsce. Dwukrotnie wspierała Rumunię jako Dyrektor Operacyjny w latach 2010-2011 oraz 2014-2015. Jest uznanym ekspertem w branży HR w Polsce oraz na świecie. Aktywnie uczestniczy w procesach kreowania prawa pracy, jest uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów z szeroko rozumianego rynku pracy. Od 2010 jest Prezydentem Polskiego Forum HR, a od 2019 również wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan. Blisko związana z Amerykańską Izbą Handlową – przewodniczy Komitetowi HR w ramach tej Izby, uczestniczy również aktywnie w Radzie Biznesu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC – Światowej Konfederacji Pracy – organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie. Kilkukrotnie nagradzana w prestiżowych rankingach najbardziej wpływowych kobiet w branży HR, Businesswoman Roku 2014, w top 10 kobiet w biznesie w 2017 według Pulsu Biznesu, Osobowość roku 2019.
 

RZ_2.jpg
Robert Zapotoczny
Prezes PFR Portal PPK

Współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Politolog i ekonomista.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Początkowo jako dyrektor sprzedaży w wiodących na polskim rynku firmach ubezpieczeniowych,  od 2016 członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych , w strukturze grupy kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju.  

Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za promowanie długoterminowego oszczędzania w ramach PPK. Pochodzi ze Śląska,  w wolnym czasie podróżuje, interesuje się historią, jest pszczelarzem.

Katarzyna-Żukowska.jpg
Katarzyna Żukowska

Adwokat w praktyce prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery i zwolnienia pracowników. Doradza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz pracowników chronionych. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek (due diligence). Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związana od 1998 r.