top of page
DO POBRANIA

Talent Tech Catalogue - Enterprise Ireland

Ebook Personel Plus

Wyciąg najważniejszych przepisów dot. digitalizacji dokumentacji pracowniczej - Randstad

E-teczka. Jak wdrożyć dobre i zgodne z prawem rozwiązanie. Randstad Payroll Solutions

Raport Lewiatana: Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną

Praca 4.0 - broszura informacyjna imprezy

BSLF for Sustainable Working Life Policy Brief Series

Konfederacja Lewiatan uczestniczy w projekcie Forum Rynku Pracy Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Labour Forum) który bazuje na międzynarodowym dialogu społecznym.

 

Baltic Sea Labour Forum jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i komunikacji między kluczowymi aktorami rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego. Forum zostało założone w 2011 r.

 

Uczestniczą w nim przedsiębiorcy, zrzeszenia pracodawców, związków zawodowych i przedstawiciele administracji unijnej oraz z krajów regionu. Spotykają się by pracować nad zrównoważonym regionalnie rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego.

 

Zakres tematyczny Forum Rynku Pracy Regionu Morza Bałtyckiego to:

- mobilność i migracja zawodowa,

- zmiany demograficzne i kształcenie ustawiczne w odniesieniu do starzejącego się  społeczeństwa, polityki senioralniej i tzw. srebrnej gospodarki (silver economy),

- wymiana wiedzy, prognozowanie, badania aktualnych wyzwań rynku pracy, - zatrudnienie młodych,

- inkluzywność rynku pracy

W ramach tego projektu eksperci i ekspertki Lewiatana piszą briefy, czyli krótkie artykuły dotyczące polityki zrównoważonego życia zawodowego, które przedstawiają konkretne badania z wybranego obszaru.

Jakie mamy tematy?

  • Spojrzenie na wczesną emeryturę i równowagę między życiem prywatnym a zawodowym z perspektywy płci

  • Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

  • Umiejętności cyfrowe aktywnych zawodowo osób w grupie wiekowej 55+

  • Zły stan zdrowia jako główny powód wcześniejszego odchodzenia na emeryturę

  • Praca przyszłości i zmiany technologiczne - kompetencje przyszłości umożliwiające utrzymanie się na rynku pracy

  • Zatrudnienie kobiet w wieku emerytalnym w sektorze publicznym - porównanie sytuacji w Polsce i w Dani

 

 

https://bslf.eu/

bottom of page