This is a Title 03

PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global

Wiodąca i największa w Polsce oraz CEE firmą prawniczą HR, jak również częścią największej na świecie praktyki prawa pracy Littler. W Polsce działa w 6 biurach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. PCS | Littler wspiera przedsiębiorców we wszystkich kwestiach prawa HR dot. zatrudnienia i zwolnień, związków zawodowych, sądowych, global mobility&immigration, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych i innych.